Interní bezpečnostní audit

Zhodnocení stavu
informační bezpečnosti

Proč vykonávat interní bezpečnostní audit?

Zjištění aktuálního stavu bezpečnosti

Kontrola kvality a efektivity zavedených opatření

Získání vstupů pro efektivní rozhodování

Plnění legislativních a normativních požadavků

Proč ESET?

Specialisté na informační bezpečnost 
Náš tým má mnohaleté zkušenosti v oblasti informační bezpečnosti.

Služby nezávislého auditora

Nabízíme Vám služby nezávislého, zkušeného a odborně způsobilého auditora. Cílem auditu je posouzení stavu informační bezpečnosti, odhalení nedostatků, zhodnocení účinnosti implementovaných opatření a návrh zlepšení na zvýšení úrovně zabezpečení auditovaných systémů.

Typickým interním auditem je audit vykonávaný v rámci kontrolní fáze zavedeného systému řízení informační bezpečnosti a je určený pro vrcholové vedení organizace a zaměstnanců zodpovědných za řízení informační bezpečnosti.

Bezpečnostní audit je systematický a podrobně zdokumentovaný proces získávání auditních informací, jehož výstupem je zpráva o stavu informační bezpečnosti. Rozsah, hloubka, auditní techniky a postupnost kroků závisí na charakteru a struktury auditované organizace, cílů v oblasti informační bezpečnosti, smluvních závazků a legislativních a jiných požadavků na informační bezpečnost.

Nabízené služby

  • Vykonání interního auditu

Zpět na bezpečnostní audit


Ke stažení:

Bezpečnostní audit (PDF produktový list, 128 kB)