EVA Free - online test bezpečnosti zdarma

Pro malé, střední podnikání a velké společnosti

Otestujte si úroveň zabezpečení přístupu do vaší sítě

Každé zařízení připojené do Internetu denně ohrožují útočníci. Hrozí ztráta, zneužití dat a systémů k páchání trestné činnosti.
EVA Free jednorázově a bezplatně otestuje ve firmě nebo organizaci:

  • zařízení nezávisle na použitém operačním systému
  • perimetr - firewally, VPN koncentrátory, směrovače, modemy
  • aplikační servery – mail, web, FTP, SQL, DNS
  • vzdálené přístupy – SSH, RDP, VNC, SSL/TLS
  • VoIP, video – ústředny, brány, videokonferenční zařízení, telefony
  • vybrané porty

Výsledky testu obdržíte na e-mail. Dostupné pouze z testované IP adresy po dobu 24 hodin. Obsahují seznam zranitelností, popis a základní návod na jejich odstranění. Neobsahuje srovnání s předchozími testy.


Hlavní výhody

  • posouzení stavu informační bezpečnosti
  • odhalení nedostatků a návod na odstranění bezpečnostních hrozeb
  • efektivní nakládání s finančními prostředky
  • stanovení priorit a plánování nápravných opatření