22. říjen, 2012 | Blog

Máte zabezpečené své mobilní zařízení?

Společnost Sophos provedla v rámci rozšíření obecného povědomí o bezpečnosti zajímavou anketu. Výzkumu se účastnilo 1008 respondentů z Anglie ve věku 16 až 64 let. Výsledkem tohoto výzkumu je, že 42 procent ztracených nebo odcizených zařízení nemělo aktivní zabezpečení, které by dokázalo ochránit uživatelská data. Je až zarážející, jaké výsledky výzkum přinesl. Obávám se, že kdyby proběhl stejný výzkum v naší zemi, asi bychom se nedočkali lepšího výsledku.

 

Zde jsou některá zjištění:

- 20% ztracených zařízení mělo plný přístup k pracovnímu emailu, což je zdrojem potenciálního ohrožení citlivých dat.
- 20% obsahovalo citlivé soukromé informace jako např. NI (National Insurance number – číslo pojištění pro obyvatele Anglie), adresy a data narození
- Přes 10% zařízení obsahovalo platební informace, čísla kreditních karet aa kódy PIN.
- 35% mělo přístup k účtům sociálních sítí skrze aplikace nebo uložená hesla v prohlížecích.

Výzkum rovněž ukázal, jakým nejčastějším způsobem přicházejí respondenti o svá zařízení, v závislosti na věku, pohlaví a zda žijí / nežijí v Londýně.  

Pokud jste tedy mladý obyvatel Londýna, pak vás charakterizuje následující odstavec:

- 38% uživatelů – mužů - ztratilo svá zařízení …
- 66% uživatelů použilo nějaké bezpečnostní opatření
- 33% žen ztratilo své zařízení, ale jen …
- 49% žen mělo své zařízení zabezpečeno.
- 50% Londýňanů ztratilo svá zařízení ve srovnání …
- 36% se zbytkem národa.
- 66% obyvatelů Londýna má svá zařízení zabezpečena, v porovnání s …
- 58% celkového podílu obyvatelů UK

Dle tohoto výzkumu je vyšlo na povrch jedno milé zjištění. Mladí sice častěji ztrácejí mobilní zařízení, ale bývají zodpovědnější při jejich zabezpečení:

- Lidé ve věku 16 až 24let ztrácejí svá zařízení 4x častěji, než lidé ze skupiny 55 až 64let.
- 59% “starších uživatelů” nepoužívá žádné zabezpečení, v porovnání s …
- 45% uživatelů ve věku 16-24let, kteří nemají svá zařízení zabezpečené.

Z výzkumu tedy vyplývá, že mladí lidé ztrácejí své telefony častěji, ale začínají používat různé metody zabezpečení svých zařízení tak, aby nedošlo k úniku citlivých informací. Výzkum rovněž potvrdil, že většina lidí ztrácí svá zařízení na veřejných místech. Více než polovina těch, kteří ztratili své zařízení, ho nikdy nedostali zpět. 78 ze všech ztracených zařízení jsou notebooky, mobilní telefony a tablety.

Každý z nás má ve svém zařízení mnoho citlivých informací, jako jsou osobní informace, kontaktní údaje, nemluvě o přístupu k mailům a firemním datům. Je v zájmu každého z nás si takové zařízení zabezpečit, aby nedošlo k úniku dat a jejich zneužití. Například ESET Mobile Security nabízí řadu funkcí, které mohou zabránit úniku dat. Funkce Anti-Theft může zásadně přispět k dohledání ztraceného či odcizeného zařízení, jeho blokaci, či smazání všech citlivých dat zasláním SMS z důvěryhodné SIM karty.

zdroj: NakedSecurity


Petr Šnajdr

Pre-sales Engineer