Proč pracovat pro ESET

Proč pracovat v ESETu?

Naším záměrem je otevřený, zákaznicky a podnikatelsky orientovaný styl respektující hodnoty lidí, kteří jej pomáhají vytvářet. Za Jeden ze základních pilířů naší činnosti považujeme týmovou spolupráci specializovaných odborníků. Vážíme si lidí, kteří dokáží dělat svojí práci naplno, zodpovědně, dotahují věci do konce, jsou ochotní na sobě dále pracovat a hledat cesty pro osobní rozvoj.

Práce ve stabilní a neustále se rozvíjející společnosti

Od svého založení v roce 2001 se ESET v České republice rozrostl ze 2 zaměstnanců na 50. Jsme součástí nadnárodní společnosti s pobočkami po celém světě, dokážeme pružně reagovat na rozvíjející se trh a hledat nové postupy a možnosti.

Profesní a odborný růst

Uvědomujeme si, že pokud chceme obstát na trhu, musíme investovat do vzdělávání a rozvoje našich zaměstnanců. Soustředíme se na osobní rozvoj jednotlivých zaměstnanců.

Součástí vzdělávání nejsou jen školení, tréninky, konference a odborné semináře, ale i předávání zkušeností mezi kolegy.

Přátelský a mladý kolektiv

Vybíráme takové lidi, kteří jsou nejenom specialisti ve svém oboru a mají touhu se rozvíjet, ale také zapadnou do kolektivu. Uvědomujeme si, že spolupracující tým dokáže víc než jednotlivec. Pravidelně kolektiv utužujeme při různých společných činnostech – sportu, soutěžích a zábavě.

Odpovídající odměna

Za zodpovědnou a kvalitní práci si zaměstnanci zaslouží odpovídající odměnu. U nás tato odměna zahrnuje:

  • Fixní plat
  • Varibilní složku odměn, která je založena na jednoduše měřitelných parametrech (individuálně dle pozice)
  • Příspěvek na stravování
  • Příspěvek na penzijní připojištění
  • Příspěvek na sport a kulturu
  • Firmou hrazené jazykové kurzy
  • Moderní, klimatizované pracoviště, pitný režim