Αδειοδότηση

Unilicense: Καλύπτει όλα τα λειτουργικά
συστήματα σε ένα μικτό δίκτυο

Πως εφαρμόζεται η ESET Unilicense;ESET Licensing SchemeH Unilicense καλύπτει τα πιο δημοφιλή λειτουργικά συστήματα για υπολογιστές, smartphone, tablets και File Server, επιτρέποντας διάφορους συνδυασμούς προστασίας τερματικών μεταξύ των συσκευών που αναφέρονται παρακάτω. Μπορείτε, επομένως, να αλλάζετε πλατφόρμα χωρίς να χρειάζεται να αγοράζετε πρόσθετες άδειες χρήσης.

Λειτουργικά Συστήματα που καλύπτει η Unilicense:
Υπολογιστές: Windows, Mac, Linux
Smartphone και Tablet: Android, Symbian, Windows Mobile
File Server: Windows, Linux, BSD, Solaris

Κάντε Συνδυασμούς στις Άδειες
Σύμφωνα με τις Ανάγκες σας

Το βασικό πλεονέκτημα της ESET Unilicense είναι η ευελιξία. Η ESET Unilicense καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, επιτρέποντάς σα σαν συνδυάζετε την προστασία των τερματικών σας, ανάλογα με τις πραγματικές σας ανάγκες – χρησιμοποιώντας μόνο μία άδεια χρήσης τη φορά.

Λιγότερες ή ακριβώς 25 θέσεις εργασίας:
Ισχύει σε αυτές τις συσκευές:
Υπολογιστές desktop, laptops, netbooks, τερματικά, εικονικές μηχανές, smartphones και tablets.

Περισσότερες από 25 θέσεις εργασίας:
Ισχύει σε όλα τα ανωτέρω + file servers.

Γυρίσετε σε Διαφορετική Πλατφόρμα όποτε θέλετε

Με την ESET Unilicense είστε απολύτως ελεύθεροι να ενεργοποιείτε την προστασία από τη μια πλατφόρμα στην άλλη και μάλιστα όποτε εσείς πιθυμείτε μέσα στην περίοδο ισχύος της άδειας, χωρίς να χρειάζεται να αγοράζετε πρόσθετες άδειες χρήσης.

Ας υποθέσουμε ότι ο υπολογιστής σας τρέχει ένα λειτουργικό σύστημα Windows και αποφασίζετε να γυρίσετε σε Linux. Με μια έγκυρη άδεια χρήσης της ESET, μπορείτε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε, για παράδειγμα, τη λύση της ESET για Linux Desktop, στο ίδιο μηχάνημα, χρησιμοποιώντας τον αρχικό σας κωδικό.

Μεταφορά της Άδειας
σε Διαφορετικό Υπολογιστή

Επιπλέον, μπορείτε να μεταφέρετε μια έγκυρη άδεια χρήσης της ESET σε έναν εντελώς καινούριο υπολογιστή, αρκεί να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τον παλιό. Η μεταφορά αυτή περιλαμβάνει επίσης και την αλλαγή μεταξύ λειτουργικών συστημάτων.

Ας υποθέσουμε ότι αποφασίζετε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τον Windows υπολογιστή σας, ο οποίος προστατεύεται από την ESET και να περάσετε στην πλατφόρμα Mac. Για να προστατέψετε τον καινούριο σας Mac με την βοήθεια της ESET, απλά μεταφέρετε την άδεια χρήσης από το μηχάνημα των Windows, το οποίο πάψατε να χρησιμοποιείτε και απλά εγκαταστήστε την λύση της ESET για Mac.