تنزيل الوثائق

ESET File Security for Microsoft Windows Server

الوثائق

ESET File Security 6 for Microsoft Windows Server User Guide | 5.5 MB

ESET License Administrator User Guide | 3.5 MB


ESET File Security for Microsoft Windows Server Core

الوثائق

ESET File Security for Microsoft Windows Server Core User Guide | 1.4 MB

eShell - Manual and User Guide | 1.7 MB


ESET File Security for Linux/BSD/Solaris

الوثائق

ESET File Security for Linux/FreeBSD 4.5 - User Guide | 3 MB