ESET Smart Security 5

ESET Smart Security 5

Verzia: 5.2.15.1, Veľkosť: 72.8 MB

Súbor: ess_nt64_csy.msi


Dokumentácia


Iné verzie


História zmien

Verzia 5.2.9

 • Vylepšené: Pridaná informácia o zapnutí filtrovania SSL v prípade filtrovania HTTPS stránok našou rodičovskou kontrolou v rámci jej nastavení
 • Vylepšené: Viaceré drobné vylepšenia v rámci nastavení rodičovskej kontroly a zobrazovaní statusov
 • Vylepšené: Administrátor rodičovskej kontroly môže zvoliť rolu pre každé konto vo Windows pomocou zadania veku osoby
 • Vylepšené: Informácia o nefiltrovaní webových stránok rodičovskou kontrolou je pridaná na stránku Domov
 • Vylepšené: pridaná štatistika skontrolovaných súborov v hlavnom užívateľskom rozhraní na hlavnej stránke Domov
 • Vylepšené: Pridané dodatočné informácie o reputácii bežiacich procesov z ESET Live Grid
 • Pridané: Výnimky filtrovania webových stránok môžu mať priority
 • Pridané: Nastavenie pre blokovanie výmenných médií a Anti-rootkit je prítomne v hlavnom užívateľskom rozhraní
 • Podpora: Možnosť aktivovať produkt aj použitím proxy servera
 • Podpora: falošný štart SSL v prehliadači Google Chrome
 • Podpora: kontrola SSL v predošlých verziách prehliadačov Mozilla Firefox a Thunderbird
 • Podpora: Možnosť použitia aktivačného kľúča na predĺženie licencie
 • Oprava: Dialóg o sieťovom profile sa zobrazuje viacnásobne
 • Oprava: Tieň „rýchleho menu“ je prekresľovaný počas otvárania
 • Oprava: Problémy s detekciou emailov v emailovom klientovi Windows Live Mail 2011
 • Oprava: zbytočná notifikačné okno je zobrazené aj v prípade, ak nie je potrebná žiadna akcia zo strany používateľa
 • Oprava: Používateľské rozhranie produktu sa otvára vo veľkom okne
 • Oprava: problémy so zastavovaním ESET služby počas inštalácie produktu
 • Oprava: Problémy s pádom používateľského rozhrania pri používaní HP Protect Tools
 • Oprava: Blokovanie výmenných médii neblokuje zariadenia pre niektoré kontá operačného systému S
 • Oprava: Niektoré stránky, ktoré majú pridelenú kategóriu sú označené ako nekategorizované ESET rodičovskou kontrolou
 • Oprava: Súbory sú stále kontrolované rezidentnou kontrolou aj po vypnutí rezidentnej kontroly
 • Oprava: Problémy s importovaním globálneho listu antispamu zo staršej verzie produktu
 • Oprava: V niektorých situáciách sa vyskytuje pád užívateľského rozhrania počas úpravy ESET firewall profilov
 • Oprava: nemožnosť spustiť plánovanú úlohu aktualizácie z hlavného užívateľského rozhrania nástroja ESET SysRescue
 • Oprava: Viaceré pády užívateľského rozhrania za určitých podmienok
 • Oprava: Nesprávne názvy tlačidiel v rámci antispamových okien
 • Oprava: Rozšírené nastavenia kontroly počítača fungujú nesprávne v určitých prípadoch
 • Oprava: Aktivovaný produkt sa hlási ako stále neaktivovaný v hlavnom užívateľskom rozhraní
 • Oprava: Rodičovská kontrola je zapnutá v užívateľskom rozhraní napriek tomu, že je neaktívne filtrovanie protokolov
 • Oprava: IMAPS,POP3S kontrola protokolov a portov pre niektoré označené aplikácie nefungujú správne
 • Oprava: Notifikačné okná ohľadom vypnutia niektorých typov ochrany sa nezobrazujú, ak niektoré ostatné ochrany sú už vypnuté
 • Oprava: Nekonzistencia zobrazovaných informácií ohľadom aktualizácie vírusovej databázy v rámci užívateľského rozhrania
 • Oprava: Štandardný používateľ vo Windows môže spustiť plánovanú úlohu
 • Oprava: Problémy s manažmentom výnimiek filtrovania webových stránok pre rodičovskú kontrolu
 • Oprava: Filtrovanie SSL vo webovom prehliadači Chrome za určitých okolnosti nefunguje správne
 • Oprava: pravidlo HIPSu zobrazuje hlášku "Používateľské pravidlo obsahuje invalidné dáta"
 • Oprava: pripojenie pevného disku cez USB port môže spôsobiť pád systému