ESET File Security for Microsoft Windows Server Core

ESET File Security for Microsoft Windows Server Core

Verzia: 4.5.13011.0, Veľkosť: 51.9 MB

Súbor: efsc_nt32_sky.msi


Dokumentácia


História zmien

Verzia 4.5.13011.0

  • Pridané: Nový eShell 1.1: podpisovanie skriptov, pridaný príkaz pre návrat do koreňového kontextu, odstránené a premenované niektoré nastavenia eShell vlastného, príkaz call nahradený príkazom run
  • Pridané: Podpora WMI monitorovania
  • Opravené: Chyba – rezidentná ochrana blokuje Live Migration na Hyper-V (2008 R2)
  • Opravené: Chyba – Vylúčenia nie sú aplikované korektne pre jednotky pripojené do adresára pomocou mountvol
  • Opravené: Chyba – zmena Skupinovej politiky môže spôsobiť vypnutie niektorých automatických vylúčení
  • Opravené: Chyba padania rezidentnej ochrany do BSOD