ESET Security for Microsoft SharePoint Server

ESET Security for Microsoft SharePoint Server

Dokumentácia


História zmien

Verzia 4.5.15022.0

  • Opravené: Oprava padania rezidentnej ochrany do BSOD
  • Opravené: Odstránený problém s detekciou inštalovanej verzie Microsoft SharePoint Server
  • Opravené: Rezidentná ochrana blokuje Live Migration proces na Microsoft Hyper-V server (2008 R2)
  • Opravené: Chyba, pri ktorej môže zlyhať on-access controla pri aplikovaní pravidla, ktoré obsahuje veľmi dlhú správu pre užívateľa

Verzia 4.5.15020.0

  • Opravené: Chyba s nekorektným aplikovaním vylúčení pre jednotky pripojené do adresára pomocou mountvol
  • Opravené: Chyba, keď na SharePoint 2013 nie je možné ukladať súbory prostredníctvom PowerShell a .NET metódy SPFolder.Files.Add pokiaľ je zapnutá kontrola súborov pri ukladaní