Vyhľadávanie partnerov

Košický kraj

Platinoví partneri
LYNX spol. s r.o. Gavlovičova 9
040 17 Košice
Telefón: 055/ 7271 717
Fax: 055/ 7288 555
E-mail: antivirus@lynx.sk
AutoCont SK a.s. Bardejovská 1/C
040 01 Košice
Telefón: +421 55 6833 333
Fax: +421 55 6833 334
E-mail: esetke@autocont.sk
Zlatí partneri
Datacomp, s.r.o. Moldavská cesta II 49/2413
040 01 Košice
Telefón: +421 55 6228 238
Fax: +421 055 7295 662
E-mail: antolik.stefan@datacomp.sk
DECENT SC s.r.o. T.J.Moussona 3635 /Hrádok pri I. zš/
071 01 Michalovce
Telefón: +421 56 6888 555
Fax: +421 56 6888 555
E-mail: eset@decent.sk
EKONOMIX Soft, s.r.o. Vinné č. 515
072 31 Vinné
Telefón: +421 905 311 745
Fax: +421 56 6482 065
E-mail: ekonomix_hujo@nextra.sk
eSOLUTIONS s.r.o. Hroncova 2
040 01 Košice
Telefón: +421 55 6854 249
E-mail: info@esolutions.sk
GAMO a.s. Popradská 56
040 01 Košice
Telefón: +421 55 6853 630
E-mail: kosice@gamo.sk
K_CORP,s.r.o. Radlinského 20/2231
052 01 Spišská Nová Ves
Telefón: +421 53 4299 545
E-mail: nod32@kcorp.sk
MICOMP spol. s r.o. Jána Hollého 8
071 01 Michalovce
Telefón/Fax: +421 56 6420 777
E-mail: obchod@micomp.sk
Nové technológie a služby s.r.o. Cesta pod Hradovou 13/a
040 01 Košice
Telefón: +421 55 6323 019
Fax: +421 55 6324 164
E-mail: sales@nts.sk
ŠTOR CAD Computers, s.r.o. Čajakova 5
040 01 Košice
Telefón: +421 55 6220 653
Fax: +421 55 6222 317
E-mail: ke@stor.sk
Strieborní partneri
ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10
040 01 Košice
Telefón: +421 55 6234 400
Fax: +421 55 6234 401
E-mail: galova@antik.sk
CompAct, spol. s r.o. Rožňava Šafárikova 17
048 01 Rožňava
Telefón: +421 58 7322 892
E-mail: j.straka@stonline.sk
elfa, s.r.o. Letná 9/
042 00 Košice
Telefón: +421 55 6253 839
E-mail: molnar@elfa.sk
eOpen s.r.o. Kmeťova 13
040 01 Košice
Telefón: +421 918 999 177
E-mail: obchod@eopen.sk
GNOMA, s.r.o. Partizánska 23
071 01 Michalovce
Telefón: 056/6419 411
Fax: 056/6419 419
E-mail: eset@gnoma.sk
ZERO Košice spol. s r.o. Kmeťova 12
040 01 Košice
Telefón: +421 55 6335 098
Fax: +421 55 6335 098
E-mail: frano@zero.sk