Vyhľadávanie partnerov

Prešovský kraj

Platinoví partneri
AutoCont SK a.s. Strojnícka 1
080 06 Prešov
Telefón: +421 51 7710 584
Fax: +421 51 7710 586
E-mail: esetpo@autocont.sk
Zlatí partneri
ACOM PP, s.r.o. Novomeského 4
058 01 Poprad
Telefón: +421 52 7721 102
Fax: +421 52 7724 219
E-mail: obchod@acompp.sk
Ing. Ján Majzel - MAJTECH Francisciho 3288
058 01 Poprad
Telefón: +421 52 7724 085
E-mail: majtech@majtech.sk
Ing. Pavol Perháč - ELTECH združenie Rovná 4242/5
058 01 Poprad
Telefón: +421 52 7733 082
Fax: +421 52 7896 872
E-mail: perhac@eltechpp.sk
PcProfi, s.r.o. Vajanského 29
080 01 Prešov
Telefón: +421 51 7722 030
E-mail: obchod@pcprofi.sk
PVS Computer, s.r.o. ul. 17. novembra 108
080 01 Prešov
Telefón: +421 51 7599 220
E-mail: pvs@pvs.sk
Strieborní partneri
7P s.r.o. Herlianska 1077
093 03 Vranov nad Topľou
Telefón: +421 57 4461 604
E-mail: agenda@7psro.sk
Amber PC, s.r.o. Metodova 8
080 01 Prešov
Telefón: +421 903 636 861
E-mail: hochrun@amberpc.sk
BardComp s. r. o. Hurbanova 22
085 01 Bardejov
Telefón: +421 54 4723 961
E-mail: bardcomp@bardcomp.sk
INCO - AG, s.r.o. Volgogradská 9
080 01 Prešov
Telefón: +421 51 7717 305
E-mail: inco-ag@inco-ag.sk
Ing. Martin Maťaš - IT model Sídlisko II. 1219/52
093 01 Vranov nad Topľou
Telefón: +421 918 489 221
E-mail: itmodel@itmodel.sk
Ing. Peter Adam - A-com Hlavná 7
091 01 Stropkov
Telefón: +421 54 7181 293
Fax: +421 54 7181 293
E-mail: adam@a-com.sk
Ing. Vladimír MALATA - ZETTEC Bardejovská 46
080 01 Prešov
Telefón: +421 51 7721 589
E-mail: zettec@zettec.sk
LUROTECH, s.r.o. Teplická cesta 2
058 01 Poprad
Telefón: +421 905 749 787
E-mail: info@lurotech.sk
nanoTECH s.r.o. Veselá 2
080 01 Prešov
Telefón: 0905 309 896
E-mail: nanotech@ntech.sk
PUSTULKA Marián COMPAS Baštova 16
060 01 Kežmarok
Telefón: 052/4524 394
Fax: +421 52 4681 581
E-mail: pustulka@compas.sk
Storm s.r.o. Nám. sv. Egídia 40/57
058 01 Poprad
Telefón: +421 52 7722 169
Fax: +421 52 7722 169
E-mail: eset@storm.sk
TRYNET s.r.o. Nám. sv. Egídia 95
058 01 Poprad
Telefón: +421 52 7722 168
E-mail: zatroch@trynet.sk