Audit dle normy ISO 27002

Dobrá praxe je nejlepší reference

Proč vykonávat audit podle normy ISO/IEC 27002?

Zjištění aktuálního stavu informační bezpečnosti

Kontrola kvality a efektivity zavedených opatření

Získaní vstupů pro efektivní rozhodování

Proč ESET?

Specialisté na informační bezpečnost 
Náš tým má mnohaleté zkušenosti v oblasti informační bezpečnosti.

Služby nezávislého auditora

Nabízíme Vám služby nezávislého, zkušeného a odborně způsobilého auditora. Cílem auditu je posouzení stavu informační bezpečnosti, odhalení nedostatků, zhodnocení účinnosti implementovaných opatření a návrh zlepšení na zvýšení úrovně zabezpečení auditovaných systémů.

Audit podle normy ISO 27002 je posouzení souladu používaných řídících procesů v oblasti informační bezpečnosti a zavedených bezpečnostních opatření vůči dobrým praktikám a doporučením uvedených v normě ISO 27002. Výstupem auditu je zpráva, která obsahuje podrobný popis všech zjištění a návrh nápravných opatření na odstranění zjištění směřujících k plnění požadavků normy ISO 27002.

ISO 27002

Je norma, která obsahuje soubor doporučení a dobrých praktik v oblasti informační bezpečnosti. Je zaměřená na řešení otázek dostupnosti, důvěrnosti a integrity informačních aktiv.

Nabízené služby

  • Vykonání auditu podle normy ISO 27002

Zpět na bezpečnostní audit


Ke stažení:

Bezpečnostní audit (PDF produktový list, 128 kB)