Řízení informační bezpečnosti

Komplexní pohled
na informační bezpečnost

Řízení informační bezpečnosti

ESET Services představuje tým odborníků s dlouholetými zkušenostmi v oblasti poskytování služeb informační bezpečnosti. Zaměřujeme se na zvýšení bezpečnosti provozních systémů, snižování nákladů a efektivní využívání lidských zdrojů.

 

Řízení informační bezpečnosti považujeme za hlavní součást strategického plánu každé společnosti. Tato služba sladí úroveň informační bezpečnosti ve vaší organizaci s vašimi aktivitami, s legislativními požadavky a očekáváními trhu.
Více informací


Díky silnému zázemí renomované bezpečnostní firmy vám můžeme poskytnout službu outsourcingu bezpečnostního managera, díky které ušetříte cenné prostředky a pokryjete vaše specifické bezpečnostní požadavky.
Více informací


Předcházejte potenciálním hrozbám co nejefektivněji. Důkladnou analýzou rizik budete umět posoudit jednotlivé hrozby a přijmout vhodná opatření.
Více informací


Služba BCM je přípravou na zvládnutí krizových situací. Business Continuity Management je vyžadovaný regulačními orgány v některých odvětvích (finančnictví, veřejná správa), ale najde uplatnění v mnohých sférách, protože je součástí různých standardů IT bezpečnosti (COBIT, ITIL, ISO 27001).
Více informací


Vytvoření a zdokumentování pravidel a postupů je důležitou součástí systému řízení. Pomůžeme vám vypracovat vnitřní předpisy, které budou obsahově věcné a zároveň přehledné a srozumitelné.
Více informací


Odevzdáme Vám naše zkušenosti a odborně zodpovíme na Vaše otázky ohledně informační bezpečnosti. Cílem školení je obeznámit Vaše zaměstnance s důležitostí bezpečnostních opatření a minimalizovat tak případné ztráty způsobené lidským faktorem.
Více informací


Poskytneme vám naše znalosti, zkušenosti a odborné kapacity na pokrytí vašich potřeb v oblasti informační bezpečnosti.
Více informací