Analýza rizik

Informace pro strategické rozhodování

Proč vykonávat analýzu rizik?

Preventivní ochrana produktů a služeb

Identifikace potřeb v oblasti informační bezpečnosti

Systematické pokrývání rizik

Optimalizace nákladů

Proč ESET?

Specialisté na informační bezpečnost 
Náš tým má mnohaleté zkušenosti v oblasti informační bezpečnosti.

Analýza rizik od ESET Services

Předcházejte potenciálním hrozbám co nejefektivněji. Důkladnou analýzou rizik budete umět posoudit jednotlivé hrozby a přijmout vhodná opatření.

Zhodnoťte svoje priority co nejefektivněji a definujte, jakým způsobem budete řešit rizika v oblasti informační bezpečnosti. Proces analýzy rizik se sestává ze dvou fází:

  • Identifikace a klasifikace aktiv a přiřazení požadavků na jejich zabezpečení.
  • Identifikace zranitelností a hrozeb a vytvoření výstupních dokumentů.
    • Katalog aktiv
    • Seznam rizik
    • Návrh nápravných opatření

 

Metodika

ESET používá na analýzu rizik převážně kvalitativní metody, které se zaměřují na důkladné pochopení zkoumaných oblastí a parametrické vyhodnocování dopadů. ESET má vypracovanou vlastní metodiku, která vychází ze standardu ISO 27005.

Nabízené služby

  • Vykonání analýzy rizik
  • Revize analýzy rizik

 

 

Zpět na řízení informační bezpečnosti


Ke stažení:

Analýza rizik (PDF produktový list, 115 kB)