BCM (Business Continuity Management)

Efektivní zvládání krizových situací

Proč řídit kontinuitu činností?

Ochrana podnikatelských aktivit

Příprava na krizové scénáře

Eliminace negativních dopadů

Plnění legislativních a normativních požadavků

Proč ESET?

Specialisté na informační bezpečnost 
Náš tým má mnohaleté zkušenosti v oblasti informační bezpečnosti.

Podstata BCM

Cílem řízení kontinuity činností (BCM) je systematická příprava organizace na zvládání krizových situací a zabezpečení funkčnosti a dostupnost životně důležitých funkcí tak, aby si organizace mohla plnit svoje závazky vůči zákazníkům, partnerům a dodavatelům. BCM je běžným požadavkem v regulovaných odvětvích, jako je například finanční sektor nebo kritická infrastruktura státu a zároveň je součástí různých standardů z oblasti řízení, provozu, kontroly a bezpečnosti IT (COBIT, ITIL, ISO 27001).

BCM je kontinuální řídící proces, který se sestává z následujících činností:

  1. identifikace potenciálních incidentů, havárií, poruch a hrozeb
  2. určení materiálních i nemateriálních škod,
  3. přípravě a testovaní plánů na minimalizaci dopadu,
  4. obnovení funkcí a návratu do původního stavu  
  5. vyškolení zaměstnanců.

Metodika

ESET na zavádění systému BCM používá vlastní metodiku, která vychází ze standardů BS25999-1 a ISO 22301.

Nabízené služby

  • Vypracování analýzy dopadu
  • Vypracování BCM politiky
  • Vypracování BCM plánu
  • Revize BCM plánu

Zpět na řízení informační bezpečnosti


Ke stažení:

BCM (PDF produktový list, 117 kB)