Outsourcing bezpečnostního managera

Efektivní využívání zdrojů a kapacit

Proč outsourcovat roli bezpečnostního managera?

Efektivní pokrytí chybějící odbornosti

Oddělení rolí a zodpovědností

Eliminace rizik spojených s fluktuací zaměstnanců na klíčových pozicích

Flexibilní čerpání služeb

 

Proč ESET?

Specialisté na informační bezpečnost 
Náš tým má mnohaleté zkušenosti v oblasti informační bezpečnosti.

Outsourcing bezpečnostního managera

Díky silnému zázemí renomované bezpečnostní firmy vám můžeme poskytnout službu outsourcingu bezpečnostního managera, díky které ušetříte cenné prostředky a pokryjete vaše specifické bezpečnostní požadavky.

Manager informační bezpečnosti z ESET Services bude s vámi spolupracovat na třech úrovních:

Příprava

 • Vytváření bezpečnostní strategie a předpisů
 • Navrhování opatření na základě vyhodnocených rizik
 • Příprava a organizace projektů

Zavádění informační bezpečnosti

 • Implementace procesů
 • Provoz opatření
 • Podpora při řešení bezpečnostních incidentů

Poskytování zpětné vazby

 • Vzdělávání a budování bezpečnostního povědomí
 • Vyhodnocování stavu bezpečnosti
 • Konzultace pro management a prezentace výsledků

Rozsah činností je závislý od typu, velikosti a požadavků organizace.

Nabízené služby

 • Výkon řídících a kontrolních činností managera pro informační bezpečnost
 • Konzultační podpora pro managera informační bezpečnosti

“Odbornost a zkušenosti konzultantů společnosti ESET
s řízením informační bezpečnosti nám pomáhají budovat bezpečné informační prostředí a zvyšují kvalitu našich služeb”.
Miroslav Kučera, IT Director, UNIQA pojišťovna, a.s.