Školení

Vzdělávání a šíření povědomí
o informační bezpečnosti

Proč vykonávat bezpečnostní školení?

Ochrana informačních aktiv

Snížení počtu incidentů

Minimalizace ztrát

Budování bezpečnostního povědomí

Zvyšování efektivity opatření

Proč ESET?

Specialisté na informační bezpečnost 
Náš tým má mnohaleté zkušenosti v oblasti informační bezpečnosti.

Školení ESET Services

Odevzdáme Vám naše zkušenosti a připravíme pro Vás na míru šité školení v oblasti informační bezpečnosti. Cílem školení je vzdělávat a obeznamovat Vaše zaměstnance s bezpečnostními riziky, vnitřními předpisy a dobrou praxí při používání IT prostředků a nakládáním s informacemi.

Náplň a rozsah školení stanovujeme na základě konkrétních potřeb a požadavků zákazníka. Předmětem školení můžou být následující oblasti:

 • Vnitřní předpisy
 • Fyzická bezpečnost
 • Ochrana IT prostředků (počítače, telefony, ...)
 • Používání hesel
 • Bezdrátové sítě
 • Přenosná média
 • Internetové služby (e-mail, web, sociální sítě, ...)
 • Škodlivý kód a jeho šíření
 • Zvládání bezpečnostních incidentů
 • Nakládání s citlivými informacemi
 • Autorská práva a IT
 • Ochrana osobních údajů

Nabízené služby

 • Návrh a příprava vzdělávacího programu
 • Příprava a realizace školení