Tvorba vnitřních předpisů

Politiky, směrnice a doporučené postupy

Proč vytvářet vnitřní předpisy?

Standardizace procesů

Zavádění řízení a efektivní kontroly

Plnění legislativních požadavků

Proč ESET?

Specialisté na informační bezpečnost 
Náš tým má mnohaleté zkušenosti v oblasti informační bezpečnosti.

Vnitřní předpisy

Pomůžeme Vám vypracovat vnitřní předpisy, které budou obsahově věcné a zároveň přehledné a srozumitelné.

V rámci řízení informační bezpečnosti je potřebné vypracovat a udržovat poměrně rozsáhlou dokumentaci, jejíž podstatnou součástí jsou politiky, směrnice a pracovní postupy. Vypracování těchto dokumentů si vyžaduje zkušenosti, znalost standardů a technologií a odbornou způsobilost.

Politika je vrcholový dokument, který obsahuje principy, strategické cíle a rozhodovací pravomoci, např.:

  • Bezpečnostní politika
  • BCM politika

Směrnice obsahuje zásady, pokyny a standardy důležité pro výkon různých činností, např.:

  • Směrnice o informační bezpečnosti pro zaměstnance
  • Směrnice o řízení přístupu
  • Směrnice o klasifikaci dat

Pracovní postup podrobně opisuje situaci a postupnost kroků, které se mají vykonat, např.:

  • Pracovní postup na řešení incidentů
  • Pracovní postup na ošetřování rizik
  • Pracovní postup pro nakládání se záznamy

Nabízené služby

  • Vytvoření nových předpisů
  • Revize existujících předpisů