Zavádění řízení IB dle ISO 27001

Systematický přístup k řízení
informační bezpečnosti

Proč řídit informační bezpečnost?

Vytváření bezpečného prostředí

Efektivní kontrola

Optimalizace nákladů

Budování bezpečnostního povědomí

Soulad s legislativními a normativními požadavky

 

Proč ESET?

Specialisté na informační bezpečnost 
Náš tým má mnohaleté zkušenosti v oblasti informační bezpečnosti.

Řízení informační bezpečnosti od ESET Services

Řízení informační bezpečnosti považujeme za důležitou součást strategického plánu každé společnosti. Tato služba sladí úroveň informační bezpečnosti ve vaší organizaci s vašimi aktivitami, s legislativními požadavky a očekáváními trhu.

Zavádění informační bezpečnosti předchází komplexní příprava a obeznámení se se situací u klienta. Našim cílem je navrhnout vnitřní předpisy a procesy řízení, které co nejvíc eliminují rizika spojená s činností organizace.

ISO 27001

ISO/IEC 27001 je mezinárodně uznávaný standard, který definuje informační bezpečnost pro každý typ organizace. Je založený na řízení rizik a cílem je zlepšování stavu informační bezpečnosti.

Nabízené služby

  • Analýza požadavků
  • Návrh procesů
  • Analýza rizik
  • Vypracování vnitřních předpisů
  • Příprava na certifikaci dle normy ISO:IEC 27001
  • Konzultační podpora při návrhu a implementaci opatření
  • Školení pro zaměstnance


„Pri budovaní systému riadenia informačnej bezpečnosti sme využili odbornosť a skúsenosti spoločnosti ESET, ktoré výraznou mierou prispeli k tomu, že naša spoločnosť získala medzinárodne uznávaný bezpečnostný certifikát ISO 27001.“ Ladislav Venczel, CEO, Plaut