Manažer přímého prodeje

ESET, Praha

Manažer přímého prodeje je odpovědná/ý za business development aktivity, account management u stávajících zákazníků (řádově 200+ organizací), akviziční činnost v oblasti SMB a Enterprise firem, definování a naplňování strategie přímého prodejního kanálu v segmentu B2B. Jeho klíčovým úkolem je pravidelné zvyšování obratu společnosti. Mezi hlavní činnosti patří vyhledávání nových obchodních příležitostí u nových i stávajících zákazníků, péče o stávající zákazníky, analýza výkonnosti jednotlivých akcí na podporu prodeje, vedení obchodních případů a následný reporting. Aktivně se podílí na akcích na podporu prodeje. Řídí tým pracovníků zodpovědných za rozvoj svěřené části prodejního kanálu, koordinuje aktivity s ostatními složkami společnosti. Jsou na něj kladeny vysoké nároky v oblasti řízení lidí, komunikace, obchodních dovedností a schopnosti analyzovat danou situaci a navrhnout řešení. Dále vykonává zejména tyto činnosti:

 • udržuje a rozvíjí obchodní vztahy se stávajícími i novými zákazníky v ČR,
 • řídí, motivuje a rozvíjí tým obchodních specialistů, 
 • analyzuje výsledky jednotlivých obchodních specialistů a navrhuje opatření a kroky zlepšení výsledků,
 • analyzuje výsledky jednotlivých akcí na podporu prodeje, navrhuje a realizuje změny, 
 • připravuje prezentace a školení pro nové i stávající zákazníky,
 • účastní se konferencí a seminářů, zpracovává získané kontakty, hodnotí přínos akcí,
 • tvoří cenové nabídky, připravuje podklady pro smlouvy se zákazníky,
 • vyhledává nové obchodní příležitosti včetně zpracování nabídek pro výběrová řízení, 
 • spolupracuje s oddělením marketingu na akcích pro podporu prodeje, 
 • účastní se akcí mimo prostory společnosti (konference, semináře, veletrhy, školení, jednání u zákazníků), 
 • provádí pravidelný reporting nadřízenému pracovníkovi v dohodnuté formě a rozsahu.

Ideální kandidát by měl splňovat tyto požadavky:

 • odpovídající vzdělání (středoškolské s maturitou nebo vyšší) ,
 • prokazatelná praxe v oblasti SMB/Ent. obchodu,
 • minimálně 3 roky zkušeností s vedení menšího týmu (motivace týmu, rozvoj členů týmu, výběr členů týmu, nastavování hodnotících kritérií pro jednotlivce i tým atd.),
 • znalost anglického jazyka na pokročilé úrovni. Nejedná se o denní komunikaci, ale může se objevit jednání v anglickém jazyce,
 • samostatnost a flexibilitu,
 • týmový hráč,
 • schopen se orientovat na výsledek,
 • aktivní řidič.

Co ještě uvítáme:

 • praxi v oboru IT, znalost českého trhu IT,
 • orientace na trhu bezpečnostních produktů.

Za to všechno my nabídneme:

 • zajímavou práci v prestižní společnosti,
 • ohodnocení odpovídající dosaženým výsledkům,
 • celou řadu firemních benefitů,
 • služební vůz k soukromému použití,
 • mladý kolektiv, přátelské pracovní prostředí.

V případě, že tě inzerát zaujal,
neváhej a pošli nám svůj životopis.
Určitě se ti ozveme!

Marcela Pekníková 
HR manažerka
e-mail: marcela.peknikova@eset.cz