21. duben, 2009 | Novinky

Hrozby se nevyhýbají ani Linuxu

Využití open source software v praxi bylo hlavním tématem již devátého ročníku linuxové konference LinuxExpo 2009. Akce se zúčastnil také Igor Hák, vedoucí technického oddělení, s přednáškou o hrozbách na Linuxu.

ESET na LinuxExpo 2009

Letošní devátý ročník konference LinuxExpo 2009 zahájila jako tradičně osobnost ze zahraničí. Tentokrát byl pozván Jan Wildeboer ze společnosti Red Hat. V úvodu mimo jiné zmínil, že podle statistik společnosti používá Linux až 30 procent firem.

Mezi pozvanými hosty byl také Igor Hák, vedoucí technického oddělení Eset Software. Ten poukázal na počítačové hrozby, které se Linuxu přímo netýkají, ale mohou ohrozit počítače v síti. Viry a nebezpečný software pro tento operační systém sice existují, větší nebezpečí představuje klasický škodlivý kód pro Windows. Protože se Linux používá na poštovních, souborových a gateway serverech, ESET nabízí řadu produktů určenou pro nasazení v tomto prostředí.

Linuxové servery díky tomu mohou s využitím prověřené technologie spolehlivě chránit koncové stanice uživatelů. Jedná se o řešení s modulární architekturou, přičemž produkty využívají společný základ a teprve licenční klíče určují, jaké moduly (agenti) budou dostupné. Konfiguraci je proto možné přizpůsobit malé firmě nebo velkému poskytovateli připojení.

Zkušenosti z praxe správce rozsáhlých a malých sítí potěší. Například ESET Mail Security pro Linux/BSD na třiceti poštovních serverech Seznam.cz dokáže zpracovat až 100 příchozích a odchozích e-mailů za vteřinu (PDF, 536 kB). Celkově ESET chrání 6,5 milionů e-mailových schránek služby Email Seznam.cz. Podobně jsou chráněni také uživatelé e-mailů Centrum.cz a Atlas.cz (PDF, 268 kB).

Řešení pro Linux od ESETu můžete nalézt mimo jiné na Ministerstvu vnitra ČR, využívá ho Univerzita Karlova v Praze, České vysoké učení technické (ČVUT), Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně nebo třeba importér náhradních dílů AUTO KELLY.