5. listopad, 2009 | Technické novinky - OLD

Problémy s vytěžováním emailových serverů

Jedna z nejnovějších infiltrací z rodiny Bredolab, ESETemdetekovaná jako Win32/Kryptik.AZE, může způsobovat při skenování některým zproduktů ESET extrémní vytížení procesoru, což má za následek dočasnounefunkčnost celého serveru.

Okamžitým řešením této situace je dočasnádeaktivace Rozšířené heuristiky v nastavení skenovacího jádra ThreatSense až dovyřešení problému.

Dlouhodobé řešení - aktualizace

Pracovníci virové laboratoře právě ukončili práci na novémmodulu heuristiky (verze 1099) a virové databáze (verze 4558), které jsoudostupné v rámci pravidelné automatické aktualizace. Doporučujeme Vámaktualizovat co nejdříve.

Nová virová databáze umožňuje produktům hrozbupreventivně detekovat, zatímco aktualizace heuristického modulu zabránípřetěžování serverového procesoru. Po úspěšné aktualizaci prosím změňtenastavení Rozšířené heuristiky technologie ThreatSense na původní hodnotu.