10. duben, 2009 | Tiskové zprávy

Virus Conficker: bezplatné rady pro ochranu počítače

Bezplatné tipy na ochranu počítače

<br/>

Podle statistik společnosti ESET patří Conficker mezi top 10 internetových hrozeb. Uživatelům doporučujeme následující postup:

<br/>

<br/>

Conficker přestal komunikovat s doménami, komunikuje jen ve své peer-to-peer síti

ESET zachytil novou verzi Confickera, která se od předešlých variantliší v jedné podstatné, ale o to překvapivější vlastnosti.Nekontaktuje žádnou z řídících domén, i když původně jich bylo až50 000 denně. Conficker a velikost jeho botnetu (sítě infikovanýchpočítačů) vyvolal v předcházejících dnech velký mediální zájem.

Nová varianta Confickera, kterávznikla teprve 7. dubna 2009, komunikuje už pouze v rámci své sítě. Skládáse ze dvou hlavním komponent. Serverová část infikuje zranitelné počítačev síti, přičemž na ně instaluje svoji klientkou část. Takto napadenépočítače se stanou  součástíbotnetu červa Conficker.

Zajímavostí, kterou autoři červavložili do jeho kódu je, že po 3. květnu 2009 se serverová část automatickydeaktivuje a odstraní z počítače. Botnet však bude existovat i po tomtotermínu a Conficker zůstane i nadále jednou z nejrozšířenějších aktuálníchhrozeb.

Tak jako všechny předcházejícívarianty, i Win32/Conficker.AQ zneužívá zranitelnost MS08-067 operačníhosystému Windows. Doporučujeme mít záplatovaný počítač a používat bezpečnostnísoftware.

Kontakt pro média:

Jakub Lohniský

PR Consultant ESET

E-mail:jakub.lohnisky@relativepr.cz

Mobil:+420 774 164 995

Media Kit ke stažení

ESET Media Kit ke stažení

Firemní logo, produktová grafika i představení firmy.

Kontakt pro novináře:

Ondřej Šafář
Ondřej Šafář
PR manažer
ondrej.safar@eset.cz
tel:  +420 233 090 264
tel:  +420 702 206 705