9. duben, 2009 | Praha | Tiskové zprávy

V březnu byl největší hrozbou Conficker

V Českuse začíná zvyšovat podíl trojanů souvisejících s online hrami.

Nejčastějidetekovanou počítačovou hrozbou v minulém měsíci byl podle statistickéhosystému ESET ThreatSense.Net® červConficker (8,90 %). ESET se rozhodl v nejnovější zprávěo globálně nejrozšířenějších hrozbách uvádět všechny varianty Confickerapod jedním názvem, aby tak lépe ilustroval jeho rozšíření. Uvedená hrozbakontaktuje webové servery s vytvořenými doménovými jmény, odkud je schopnastahovat další infikované soubory do uživatelova počítače. Přední pozice mezitop hrozbami si nadále drží Win32/PSW.OnLineGames(8,54 %). Směs trojských koní vykrádající artefakty z populárních onlinepočítačových her se začíná šířit už i v Česku.

Natřetím místě byla zaznamenána směs trojských koní, šířící se tentokrát výhradněpomocí vyměnitelných médií (USB disky, paměťové karty atp.) a zneužívajícíchautomatické nastavení operačního systému Windows ke svému spuštění. Hrozbyoznačené jako INF/Autorun dosáhlyv březnu 7,19 % ze všech detekovaných hrozeb. Win32/Agent (3,22 %), známá rodina hrozeb se schopnostmi vykrádatcitlivé údaje z PC, se drží mezi top hrozbami na čtvrtém místě, stejnějako tzv. media trojan WMA/TrojanDownloader.GetCodecna pátém místě (1,45 %). Takto označujeme infikované hudební soubory modifikovanétrojanem Win32/GetCodec.A - po otevření nakaženého souboru se přehrávač pokusístáhnout škodlivý obsah z internetové stánky.

  

ČESKO A EVROPA, BLÍZKÝVÝCHOD, AFRIKA (EMEA)

Největšíhrozbou pro Česko byl v březnu Win32/Genetik(4,46%), poprvé se však do první desítky dostal Win32/PSW.OnLineGames. Tento fakt může souviset se stálevzrůstající oblibou online her v Česku. Vysoký podíl této hrozby bylv březnu zaznamenán také v sousedním Polsku a na Slovensku byldokonce trojan Win32/PSW.OnLineGames nejrozšířenější hrozbou. Doposud přitomplatilo, že Win32/PSW.OnLineGames se šíří hlavně v asijských zemích.

Win32/Conficker se podle ESET ThreatSense.Net® masově šířilzejména ve východní Evropě. Podíl této hrozby dosahoval vysoké hodnoty naUkrajině (27,52 %), v Rusku (22,48 %), v Rumunsku (12,11 %) čiBulharsku (10,17 %), ale také ve Španělsku (11,81 %) a v Itálii (7,79%).

Media trojan WMA/TrojanDownloader.GetCodec.Gennapadal nejčastěji počítače v Holandsku (6,52 %), Dánsku (9,88 %),Estonsku (6,58 %), Rakousku (6,46%), Irsku (6,52 %) nebo ve Švédsku (6,20 %). Adware(nevyžádaná reklama) Win32/Toolbar.MyWebSearchbyl top hrozbou ve Velké Británii (6,20%). 

Kontaktpro média:

Jakub Lohniský

PRConsultant ESET

E-mail: jakub.lohnisky@relativepr.cz

Mobil: +420 774 164995

Media Kit ke stažení

ESET Media Kit ke stažení

Firemní logo, produktová grafika i představení firmy.

Kontakt pro novináře:

Ondřej Šafář
Ondřej Šafář
PR manažer
ondrej.safar@eset.cz
tel:  +420 233 090 264
tel:  +420 702 206 705