Co dělat, pokud počítač padá do modré obrazovky (BSOD)

Zpět na rozcesník s postupy a návody

Modrá obrazovka (BSOD) je stav, kdy je cíleně přerušena činnost operačního systému Windows. Systém Windows se tak vlastně sám chrání, pokud dojde k výjimce, která neumožňuje jeho další chod. Nejčastěji tuto výjimku způsobí kolize mezi dvěma ovladači.

Pokud dochází k opakovanému výskytu BSOD, je vhodné vytvořit tzv. memory dump. Memory dump (výpis) je soubor, do kterého je v okamžiku pádu systému zaznamenán aktuální obsah paměti počítače. Memory dump představuje velmi cenný zdroj informací pro vývojáře a technickou podporu při hledání problémů a příčin chybného chování systému a aplikací.

Postup vytvoření memory dumpu, pokud dochází k výskytu modré obrazovky:


Krok 1 - Nejprve je nutné nastavit velikost vytvořeného záznamu (memory dumpu)

Klikněte pravým tlačítkem na ikonu "Tento počítač" a zvolte "Vlastnosti".

 

V otevřeném okně klikněte vlevo na položku "Upřesnění nastavení systému". (Neplatí pro Windows XP)

 

V zobrazeném dialogu klikněte na záložce "Upřesnit" na tlačítko "Nastavení" v sekci "Spuštění a zotavení systému".

 

V sekci "Zapsat ladící informace" nastavte z rozbalovacího seznamu "Úplný výpis stavu paměti". Zároveň si zapamatujte cestu, kde výpis paměti vznikne (standardně C:\Windows\MEMORY.DMP).
Pokud není k dispozici volba "Úplný výpis stavu paměti", velikost paměti ve vašem počítači je více než 2 GB. Proto je nutné nejprve omezit použití operační paměti na 2 GB. Nyní tedy toto nenastavujte a pokračujte krokem "Aktivace výpisu pro systémy s větší pamětí".

 


Krok 2 - Aktivace výpisu pro systémy s větší pamětí

Výpis je standardně omezen na velikost 2 GB. Pokud máte v počítači více paměti, je nutné ji dočasně omezit tímto postupem:

Pro operační systém Windows Vista/7/Server 2008/2008 R2

Klikněte na tlačítko START -> Všechny programy -> Příslušenství. Pravým tlačítkem pak klikněte na položku "Příkazový řádek" a zvolte "Spustit jako správce".

 

V případě zobrazení dialogu s dotazem, zda chcete povolit, aby následující program provedl změny v tomto počítači, klikněte na "Ano".

 

Do příkazového řádku zadejte příkaz "bcdedit /set TRUNCATEMEMORY 2139095040" a stiskněte klávesu ENTER. Nyní restartujte počítač.

 

Po restartu bude již možné nastavit "Úplný výpis stavu paměti". Nastavte tedy tuto možnost (viz. první krok).

 

Pro operační systém Windows XP/Server 2003

 

Klikněte pravým tlačítkem na ikonu "Tento počítač" a zvolte "Vlastnosti".

 

V zobrazeném dialogu klikněte na záložce "Upřesnit" na tlačítko "Nastavení" v sekci "Spuštění a zotavení systému".

 

Nyní klikněte na tlačítko "Upravit".

 

 V poznámkové bloku se otevře konfigurační soubor boot.ini. Zde doplňte parametr MaxMem na řádek s verzí operačního systému. Celý řádek potom může vypadat takto:

 multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect /MAXMEM=2000

 

Po restartu bude již možné nastavit "Úplný výpis stavu paměti". Nastavte tedy tuto možnost viz. první krok.

 


Krok 3 - Vygenerování memory dumpu během problémového stavu

Po nastavení vyvolejte znovu činnost, při které dojde k BSOD. Po restartu počítače bude ve složce C:\Windows vytvořen plný výpis operační paměti (MEMORY.DMP). 
Tento soubor zabalte jako zip nebo rar a uložte na náš FTP server:

ftp://incoming:incoming@ftp.eset.cz
(tj. adresa: ftp.eset.cz, jméno: incoming, heslo: incoming)

Případně je možné zabalený soubor uložit také do internetové úschovny:
http://www.uschovna.cz/poslat-zasilku

 


Krok 4 - Nyní vraťte zpět původní hodnoty paměti

Do příkazového řádku zadejte "bcdedit /deletevalue TRUNCATEMEMORY" nebo odeberte hodnotu MAXMEM ze souboru boot.ini a restartujte počítač.