Jak nastavit firewall pro omezení rezesílání nevyžádané pošty

Zpět na rozcesník s postupy a návody

Správným nastavením firewallu zamezíte odesílání spamu z počítače. Stačí ve firewallu vytvořit pravidlo, které bude upravovat SMTP komunikaci (odesílání emailů).


Nejprve je nutné personální firewall nastavit do správného režimu

V hlavním okně ESET Smart Security stiskněte klávesu F5, tím se dostanete do pokročilého nastavení ESET Smart Security. V pokročilém nastavení vyberte "Síť" -> "Personální firewall". V pravé části okna pak přepněte firewall na režim "Automatický s výjimkami (uživatelskými pravidly)".

 

 

Vytvoření pravidel

Nyní je potřeba vytvořit pravidla, která budou upravovat SMTP komunikaci (odesílání emailů). Vytvořená pravidla se budou lišit podle toho, zda používáte emailového klienta (Outlook, Mozilla Thunderbird, apod.) nebo používáte přímo webové rozhraní (Seznam.cz, Gmail apod.).

 

A) Pokud emailového klienta nepoužíváte, tj. k emailu přistupujete přes webové stránky, SMTP komunikace by měla být zakázána úplně

  1. V pokročilém nastavení ESET Smart Security, vyberte záložku "Síť" -> "Personální firewall" -> "Pravidla a zóny" a v pravé části klikněte u položky "Editor pravidel a zón" na tlačítko "Nastavit".
  2. V novém okně klikněte na tlačítko "Nové". Otevře se dialog pro vytvoření nového pravidla.
  3. Na záložce "Všeobecné" vyplňte do pole Název: nějaké jméno pravidla, např. "SMTP", v poli Směr: zvolte "Oba" a pole Akce: nastavte na "Zakázat".
  4. Na záložce "Vzdálená strana" klikněte na tlačítko "Přidat port" a do pole Číslo: napište "25" a potvrďte toto pravidlo kliknutím na tlačítko "OK".
  5. Zavřete všechna okna kliknutím na tlačítko "OK".

 

B) Pokud neprovozujete vlastní SMTP server a používáte běžného emailového klienta pro stahování a odesílání pošty, pak na firewallu by měla být povolena odchozí SMTP komunikace (port 25) pouze na IP adresu SMTP serveru vašeho emailového poskytovatele

  1. Vytvořte stejné pravidlo jako v případě bodu A).
  2. Vytvořte druhé pravidlo kliknutím na "Nové", do pole Název: napište nějaké jméno pravidla např. "Email", Směr: zvolte "Ven" a pole Akce: nastavte na "Povolit".
  3. Na záložce "Vzdálená strana" klikněte na tlačítko "Přidat port" a do pole Číslo: napište "25". Dále klikněte na tlačítko "Přidat adresu" a vložte IP adresu SMTP serveru vašeho poskytovatele emailu a potvrďte toto pravidlo kliknutím na tlačítko "OK".
  4. Zavřete všechna okna kliknutím na tlačítko "OK".


Poznámka: SMTP server je server zajišťující vlastní odesílání a příjem pošty na váš počítač. Standardně komunikuje na portu 25. IP adresu SMTP serveru zjistíte u svého poskytovatele.