Návod pro použití programu ComboFix

Zpět na rozcesník s postupy a návody

ComboFix je speciální aplikace, která umí najít a odstranit podezřelé, infikované či poškozené soubory v počítači včetně nebezpečných položek v registru Windows. Po dokončené kontrole ComboFix vytvoří složku se smazanými položkami a textový soubor s přehledem operací, které provedl.

 ComboFix není určen pro běžné použití. Program použijte pouze na doporučení technické podpory!


Program automaticky maže obsah těchto složek:

  • Koš 
  • Paměť prohlížeče (Temporary Internet Files) 
  • Dočasné složky (Temp) 

ComboFix lze spustit na následujících operačních systémech:

  • 32-bitová verze Windows XP a Windows 2000 
  • 32-bitová i 64-bitová verze Windows Vista a Windows 7 

Stručný návod

Stáhněte si program ComboFix z toho odkazu:

http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe

 

Před spuštěním ComboFixu je nutné vypnout antivirovou ochranu. Klikněte na stavovou ikonku programu ESET pravým tlačítkem myši a vyberte možnost "Dočasně vypnout ochranu".

 

Dále je dobré před spuštěním přejmenovat soubor ComboFix.exe např. na abc.exe, aby ho případná havěť v počítači neovlivnila. Po spuštění programu pak postupujte podle pokynů, které uvidíte na obrazovce. Konzoli pro zotavení neinstalujte. Během spuštěné kontroly s počítačem nepracujte. Po skončení kontroly bude zobrazen výsledek (protokol) v poznámkovém bloku.

Po dokončené kontrole vytvoří ComboFix v počítači tyto soubory a složky:

  • Složku C:\QOOBOX se zálohou vymazaných položek 
  • Soubor C:\COMBOFIX.TXT s popisem provedených operací (protokol)

 


Podrobný návod

Stáhněte si program ComboFix z toho odkazu:

http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe

 

Soubor ComboFix uložte na Plochu Windows.

 

Zavřete všechna otevřená okna ve Windows. Ukončete spuštěné aplikace a dočasně zastavte všechny bezpečnostní programy (Antivirus, Antispyware). Klikněte na stavovou ikonku programu ESET pravým tlačítkem myši a vyberte možnost "Dočasně vypnout ochranu".

 

Přejmenujte soubor ComboFix.exe např. na abc.exe, aby ho případná havěť v počítači neovlivnila.

 

Spusťte ComboFix a povolte provedení změn v systému. Program bude automaticky nainstalován.

 

Před začátkem kontroly ComboFix automaticky vytvoří bod obnovení systému a zálohu registru Windows. Pokud budete dotázáni na instalaci konzole pro zotavení, klikněte na tlačítko "Ne".

 

Nyní začne program kontrolovat počítač. Kompletní kontrola může trvat i 20 minut a skládá se z 50ti kroků, které jsou postupně zobrazovány.

 

Po skončení posledního kroku kontroly program vytvoří protokol se záznamem své činnosti.

 

Jakmile je protokol vytvořen, dojde k ukončení programu a zobrazení protokolu v Poznámkovém bloku.

 

Poznámkový blog zavřete a protokol pošlete na adresu technické podpory. Protokol je uložen v souboru COMBOFIX.TXT přímo na disku C.