ESET File Security for Microsoft Windows Server Core 4

ESET File Security for Microsoft Windows Server Core 4

ESET File Security pro Microsoft Windows Server verze 6 již není možné aktivovat starými licenčními údaji (EAV-číslo a heslo). Pro získání nového licenčního klíče je možné staré údaje přegenerovat na této stránce: https://ela.eset.com/

Více informací o novém licenčním systému.


Dokumentace


Změny ve verzi

Version 4.5.13011.0

  • Added: New eShell 1.1 features – script signing, go to root context command
  • Added: Support for WMI (Windows Management Instrumentation) monitoring
  • Fixed: Issue with resident protection causing blue screen errors (BSOD) under specific preconditions
  • Fixed: Issue with resident protection driver blocking Live Migration on Hyper-V server (2008 R2)
  • Fixed: Error with incorrectly applied exclusions for units connected to directory via “mounted volumes”
  • Fixed: Issue when group policy change might cause disabling of certain automatic exclusions