Privaatsuspoliitika

ESET, spol. s r.o., registrijärgne asukoht Einseteinova 24, 85101 Bratislava, Slovaki Vabariik, registreeritud Bratislava I piirkonnakohtus, osa „Sro”, kanne nr 3586/B, registrikood 31 333 535 kui vastutav töötleja („ESET” või „meie”) soovib olla läbipaistev oma klientide, veebisaidi külastajate ja kõigi nende inimeste („teie”) isikuandmete töötlemise ja privaatsuse käsitlemisel, kelle isikuandmete ja teabe töötlemisel on aluseks EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus). Selle eesmärgi saavutamiseks avaldame selle privaatsuspoliitika eesmärgiga teavitada teid järgmistest teemadest:

 • isikuandmete töötlemine,
 • üldreeglid;
 • andmete konfidentsiaalsus;
 • andmesubjekti õigused.

  Isikuandmete töötlemine

  Kõiki nendel veebisaitidel ja muudel ESET-i kontrolli all olevatel veebisaitidel sisalduvaid teenuseid reguleeritakse selle privaatsuspoliitikaga, sealhulgas neid, mida reguleeritakse andmetöötlusreegleid sisaldavate konkreetsete kasutustingimustega. Mõnda veebisaitide osa võivad hallata kohalikud ESET-i partnerid, kasutades ESET-i veebisaidi platvormi, mida võidakse reguleerida kohalikel õigusaktidel põhinevate eritingimustega.

  Üldiselt võite neid veebisaite kasutada teabe saamise eesmärgil, ilma et peaksite isikuandmeid avaldama või ESET-ile oma isikut avaldama. Teisalt peavad mõned meie teenused koguma lisateave:

  • ESET võib koguda isikuandmeid teiega otsesuhtluse pidamise eesmärgil, et vastata teie küsimustele ja täita teie päringuid. Kui saadate meile tootetellimusi, teenusenõudeid, muid päringuid või laadite meie veebisaidile üles materjale, peame võib-olla teiega ühendust võtma, et saada töötlemiseks või teie tellimuse, päringu või nõude täitmiseks vajalikku lisateavet. Sel eesmärgil ja teenuste nõutud jõudluse tagamiseks peame töötlema teie andmeid, mille olete esitanud veebivormide, meili või rakenduste kaudu.
  • Kui olete meie toodete või teenuste lõppkasutaja, käsitleb teie andmete töötlemist konkreetne lõppkasutaja litsentsileping või selle toote või teenusega seotud kasutustingimused ja privaatsuspoliitika. Kui soovite lisateavet andmetöötluse kohta, lugege meie toodete ja teenuste veebipõhist spikridokumentatsiooni. Pääsete sellele otse juurde oma toote graafilise kasutajaliidese kaudu, klõpsates sümbolit „?”. Arveandmete maksimaalne säilitamise aeg on määratud seadusega ning oleme juriidiliselt kohustatud andmeid säilitama 10 aastat. Erinevalt arveandmetest säilitame litsentsimisandmeid ainult kuni 12 kuud alates litsentsi aegumiskuupäevast, ning statistikat ilma lõppkasutaja tuvastamise nõudeta töödeldakse 4 aastat.
  • Kui olete juba meie klient või kui nõustute andmete töötlemisega turundussõnumite saatmise eesmärgil, võime teie andmeid kasutada turundussõnumite saatmiseks seni, kuni tühistate tellimuse või saadate meile teate oma nõusoleku tagasivõtmise kohta.
  • Tehnilise toe või muu ESET-i pakutava tugiteenuse osutamiseks võidakse nõuda kontaktteavet ja teie tugiteenusetaotlustes sisalduvaid andmeid. Olenevalt kanalist, mille meiega ühenduse võtmiseks valite, võime koguda teie e-posti aadressi, telefoninumbrit, litsentsiteavet, tooteandmeid ja teie toejuhtumi kirjeldust. Teil võidakse paluda esitada täiendavat teavet, et hõlbustada tugiteenuse osutamist, näiteks genereeritud logifaile või tõmmiseid. Toe kaudu saadud andmeid võib kasutada ainult tugiteenuse osutamiseks ja toe osutamise ajal klientide programmikasutuskogemuse täiustamiseks. Maksimaalne säilitamise aeg on piiratud ajaga, mis on vajalik tugiteenuse osutamiseks ja ülevaatamiseks, ning isegi pseudonümiseeritud kujul andmeid ei tohi üle 10 aasta säilitada.
  • Võite meile veebivormi kaudu tagasisidet, küsimusi või päringuid saata. Järeltegevuse eesmärgil võidakse teilt nõuda teie kontaktandmeid (sealhulgas e-posti aadressi või muid andmeid) olenevalt meie suhtluse laadist või eesmärgist. Andmete säilitamise aeg võib erineda olenevalt suhtluse laadist või eesmärgist, mis sõnaselgelt vastab sellele privaatsuspoliitikale.
  • ESET võib koguda teavet teie arvuti kohta (sealhulgas teie IP-aadressi, kui see on saadaval) ning operatsioonisüsteemi ja brauseri tüübi kohta süsteemi haldamiseks ning esitada koondteavet meie reklaamijatele õigustatud huvi alusel. Need on statistilised andmed meie kasutajate sirvimistegevuste ja -mustrite kohta ning ei aita tuvastada ühtegi isikut. Samal põhjusel võime hankida teavet teie üldise Interneti-kasutuse kohta, kasutades küpsisefaili, mis salvestatakse teie arvuti kõvakettale. Küpsised sisaldavad teavet, mis edastatakse teie arvuti kõvakettale. Need aitavad meil oma saiti täiustada ning pakkuda paremat ja isikupärasemat teenust. Võite küpsiste kasutamisest keelduda, aktiveerides oma brauseris sätte, mis lubab teil küpsiste seadistamisest keelduda. Kui valite selle sätte, ei pruugi te aga veebisaidi teatud osadele juurde pääseda. Kui te pole brauserisätet kohandanud nii, et see keeldub küpsiste kasutamisest, väljastab meie süsteem küpsiseid siis, kui meie saidile sisse logite.
  • Anname endast parima, et pakkuda teile turvalisemat tehnoloogiat. Teie panus on meie jaoks väga tähtis ning leidub erinevaid kanaleid, mille kaudu saate meile saata ründetarkvara või kahtlase tarkvara näidiseid. Näited ja nende metaandmed töödeldakse ning need säilitatakse avaliku huvi ja ESET-i õigustatud huvi – küberturbe – alusel.

  Üldreeglid

  On ainult mõni õiguslik alus, mida vastavalt GDPR-i õiguslikule raamistikule andmete töötlemiseks kasutame. Meie tegevused on peamiselt hõlmatud järgmisega.

  • Lepingulise vajaduse õiguslik alus on kohaldatav meie toodete ja teenuste puhul, mida pakutakse lõppkasutaja litsentsilepingute või kasutustingimuste alusel.
  • Õigustatud huvi või isegi küberturbega seotud avalik huvi annab meile õiguse koguda näidiseid ja teenuseandmeid analüüsimiseks, et pakkuda teile veelgi paremat kaitset, tuge ja kogemust. GDPR-is on isegi turundus nimetatud õigustatud huviks, mistõttu lähtume sellest mõistest meie veebisaitidel ja klientidega suhtluseks kasutatavate küpsiste puhul.
  • Nõusolek, kui see on õigusaktidega nõutav.
  • Õigusliku kohustuse järgimine, näiteks elektroonilise suhtluse või arvelduse jaoks sätestatud nõuded.

   Selle privaatsuspoliitika eesmärk on anda üldine ülevaade ESET-i õigusliku aluse ja andmetöötluse põhimõtete kohta. Kui otsite lisateavet konkreetses ESET-i tootes või teenuses andmete kogumise kohta, külastage meie asjakohaseid veebisaite.

   Andmete konfidentsiaalsus

   ESET on oma turustus-, teenuse- ja tugivõrgustikus osalevate tütarettevõtete või muude kohalike ESET-i partnerite kaudu kogu maailmas tegutsev ettevõte. ESET-i töödeldud teavet võidakse edastada kohalikele ESET-i partneritele või kohalikelt ESET-i partneritelt. Teie asukoha ja valitud teenuse alusel võib ESET-il olla vaja edastada teie andmed riiki, mille suhtes puudub Euroopa Komisjoni piisava kaitse otsus. Isegi sel juhul on igasugune teabe edastamine reguleeritud andmekaitset käsitlevate õigusaktidega ja see toimub ainult vajaduse korral. Standardseid lepingusätteid, siduvaid ettevõtte eeskirju või muid asjakohaseid kaitsemeetmeid tuleb rakendada ilma ühegi erandita.

   Meie eesmärk on vältida andmete säilitamist ESET-i toodete ja teenuste osutamise ajal kauem kui vaja.

   ESET võtab asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada turvalisuse tase, mis on potentsiaalsetele ohtudele vastav. Teeme kõik endast oleneva, et tagada töötlemissüsteemide ja -teenuste pidev konfidentsiaalsus, terviklikkus, kättesaadavus ning vastupidavus. Siiski oleme andmetega seotud rikkumise korral, mis seab teie õigused ja vabadused ohtu, valmis teavitama nii järelevalveasutust kui ka andmesubjekte.

   Andmesubjekti õigused

   ESET kuulub Slovakkia seaduste reguleerimisalasse ja Euroopa Liidu liikmesriigina on andmekaitsealased õigusaktid meile kohustuslikud.  Igal andmesubjektil on järgmised õigused:

    • õigus nõuda ESET-ilt juurdepääsu oma isikuandmetele;
    • õigus parandada oma isikuandmeid, kui need on ebatäpsed (teil on ka õigus mittetäielikke isikuandmeid täiendada);
    • õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist;
    • õigus nõuda oma isikuandmete piirangutega töötlemist;
    • õigus esitada töötlemisele vastuväiteid;
    • õigus andmeid üle kanda.

    Usume, et kogu töödeldav teave on väärtuslik ja õiguspärasel eesmärgil vajalik meie klientidele teenuste ja toodete pakkumiseks ning et seda tuleks kõrgeima prioriteedina kaitsta.

    Kui soovite kasutada oma õigust andmesubjektina või teil on mõni küsimus isikuandmete või privaatsuse kaitse kohta, saatke meile sõnum aadressil:

    ESET, spol. s r.o.
    Data Protection Officer
    Einsteinova 24
    85101 Bratislava
    Slovaki Vabariik
    dpo@eset.sk