NIS2 η νεότερη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο έρχεται

Το NIS2 αυξάνει τις απαιτήσεις κυβερνοασφάλειας για ολόκληρους τους κρίσιμους τομείς στην Ευρώπη

Η βοήθεια με το NIS2 είναι καθ' οδόν!

Η ESET είναι ένας παγκόσμιος ηγέτης στην ψηφιακή ασφάλεια έχοντας τις ρίζες της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για περισσότερες από 3 δεκαετίες, πρωτοπορούμε στο λογισμικό και τις υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας για επιχειρήσεις και καταναλωτές σε όλο τον κόσμο. Οι λύσεις μας είναι οι κορυφαίες στον κλάδο. Από τότε η ESET έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη εταιρεία κυβερνοασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με λύσεις που κυμαίνονται από την προστασία endpoint, την ασφάλεια XDR και την προστασία κινητών, έως την κρυπτογράφηση και τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων.

 

Η Eversheds Sutherland είναι μια παγκόσμια νομική και συμβολαιογραφική εταιρεία αστικού δικαίου με 74 γραφεία σε 35 χώρες απασχολώντας περισσότερους από 3.000 δικηγόρους. Λόγω του διεθνούς μας χαρακτήρα, είμαστε σε θέση να παρέχουμε διασυνοριακές συμβουλές όπως κανένας άλλος. Στην Ευρώπη, η Eversheds Sutherland διατηρεί 44 υποκαταστήματα.

Μαζί με την Eversheds Sutherland, η ESET θα βοηθήσει στην παροχή καθοδήγησης προκειμένου να συμμορφωθείτε με τη νέα οδηγία NIS2 που σχετίζεται με την επιχείρησή σας.

Η οδηγία NIS2

Το NIS2 δημιουργεί μια νέα προσέγγιση στην ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας στον κυβερνοχώρο σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση της πρώτης Οδηγίας για τα Δίκτυα και τα Συστήματα Πληροφοριών τέθηκε σε ισχύ στις 16 Ιανουαρίου 2023, απαιτώντας από τις οντότητες που δραστηριοποιούνται σε κρίσιμους τομείς όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, η υγεία, οι ψηφιακές υπηρεσίες και οι διαχειριζόμενες υπηρεσίες ασφάλειας να εφαρμόσουν βελτιωμένη διαχείριση κινδύνου. Το NIS2 εισάγει επίσης νέους κανόνες αναφορών και πρόστιμα.

NIS2: Είναι νόμος, άρα υποχρέωση


Η νέα Οδηγία NIS2 έρχεται ως απάντηση στην αυξανόμενη εξάρτηση κρίσιμων τομέων από την ψηφιοποίηση και την υψηλότερη έκθεσή τους σε απειλές στον κυβερνοχώρο.

Διαβάστε περισσότερα >

Τι σημαίνει το NIS2 για εσάς;


Σε σύγκριση με την προηγούμενη έκδοσή της, η νέα οδηγία NIS καταργεί τη διάκριση μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών και παρόχων ψηφιακών υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα >

Οι υποχρεώσεις σύμφωνα με το NIS2


Σύμφωνα με την οδηγία NIS, το καθήκον για τους παρόχους βασικών υπηρεσιών και τους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών είναι διπλό: η υποχρέωση αναφοράς και η υποχρέωση φροντίδας. Σε αυτό το blog, θα εξηγήσουμε το τελευταίο.

Διαβάστε περισσότερα >

NIS2: Η υποχρέωση αναφοράς


Με την έλευση της Οδηγίας NIS2, εκτός από το καθήκον περίθαλψης, θα διαμορφωθεί και το καθήκον αναφοράς, το οποίο υπήρχε ήδη βάσει της αρχικής Οδηγίας NIS.

Διαβάστε περισσότερα >

Επιβολή, εποπτεία και κυρώσεις


Το NIS2 προβλέπει μηχανισμούς επιβολής για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής συμμόρφωσης με τους κανόνες και τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων.

Διαβάστε περισσότερα >

Διαβάστε το whitepaper μας για όλα όσα χρειάζεστε
για να μάθετε για το NIS2

Πώς να ξεκινήσετε;

Η 17η Οκτωβρίου 2024 καθορίζεται ως η προθεσμία συμμόρφωσης των φορέων που καλύπτονται από την οδηγία NIS2 με τους νέους κανόνες.

Εάν μπορείτε να απαντήσετε «ναι» σε αυτές τις έξι ερωτήσεις, είστε σε καλό δρόμο! Σε κάθε περίπτωση, ελέγξτε τις δημοσιεύσεις μας για να κατανοήσετε πώς επηρεάζει την επιχείρησή σας η οδηγία NIS2.

•    Έχετε ενημερωμένο απόθεμα όλου του υλικού και του λογισμικού σας;
•    Κάνετε εβδομαδιαίο έλεγχο για νέες ενημερώσεις λογισμικού;
•    Γνωρίζετε ποιοι κίνδυνοι συνδέονται με το υλικό και το λογισμικό που χρησιμοποιείται στην επιχείρησή σας;
•    Γνωρίζετε τις νομοθετικές αλλαγές και τους νέους νόμους που συζητούνται;
•    Έχετε χαρτογραφήσει πόσους κινδύνους αναλαμβάνει η επιχείρησή σας ψηφιακά και λαμβάνετε καλά μελετημένες αποφάσεις για να προσδιορίσετε την ετοιμότητά σας να αντιμετωπίσετε αυτούς τους κινδύνους;
•    Αξιολογείτε τακτικά εάν τα μέτρα και οι διαδικασίες που απαιτούνται για τον περιορισμό και τον έλεγχο των εντοπισμένων κινδύνων στον κυβερνοχώρο εξακολουθούν να επαρκούν για την προστασία της επιχείρησής σας;