Πρόγραμμα Μεταπωλητών

Η ισχύς της ESET είναι επακόλουθο συνεργικών δράσεων, οι οποίες συνδυάζουν την ανάπτυξη λύσεων ασφαλείας, την παραγωγή υλικών προώθησης και τον σχεδιασμό στρατηγικών συντονισμένων ενεργειών οι οποίες ταιριάζουν επακριβώς στην δική σας αγορά. Οι μεταπωλητές μας έχουν πρόσβαση σε μια εκτεταμένη τεχνική και εμπορική υποστήριξη, λαμβάνουν μέρος σε συνεδρίες εκπαίδευσης και σε προγράμματα προώθησης πωλήσεων προκειμένου να μεγαλώσουν την επιχείρησή τους. Μέσω του εκτεταμένου δικτύου συνεργατών, το οποίο συνεχώς επεκτείνεται, οι λύσεις ασφαλείας της ESET είναι πλέον διαθέσιμες σε περισσότερες από 200 χώρες και περιοχές παγκοσμίως.

Αναγνωρίζοντας ότι το δίκτυο συνεργατών της, αποτελεί απαραίτητο κομμάτι της επιτυχίας της ESET, έχουμε σχεδιάσει ένα Πρόγραμμα Συνεργατών ώστε η εκάστοτε επιχείρηση να μπορέσει να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο. Η φήμη της ESET ως μια εταιρεία ηγέτης στην κατηγορία της προληπτικής προστασίας, μας κάνει μοναδικούς στο να σας βοηθήσουμε να επεκτείνετε και να αναπτύξετε τις εμπορικές σας δραστηριότητες.

Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της ESET