Τεχνολογική και ΟΕΜ Συνεργασία

Για τους τεχνολογικούς της συνεργάτες η ESET παρέχει τριών ειδών προγραμμάτων, προκειμένου να βελτιώσει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχουν με τις βραβευμένες μας λύσεις και τεχνολογία. Οι πάροχοι υπηρεσιών, οι κατασκευαστές, οι συναρμολογητές και οι πάροχοι ολοκληρωμένων τεχνολογικών λύσεων μπορούν να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα των προγραμμάτων Τεχνολογικής Συνεργασίας της ESET και να παράσχουν πλήρεις λύσεις ασφαλείας στο πελατολόγιό τους.

Πάροχοι Υπηρεσιών (ISPs, MSPs, ASPs, και άλλοι)

Το πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών απευθύνεται σε επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να καινοτομήσουν παρέχοντας ασφάλεια υπολογιστών και δικτύων σαν υπηρεσία. Με βάση την εκτεταμένη μας τεχνογνωσία, πηγές και εξειδίκευση στην προστασία δεδομένων και δικτύων υπολογιστή, η ESET καλωσορίζει συνεργασίες με Παρόχους Υπηρεσιών Internet, Παρόχους Υπηρεσιών Διαχείρισης και Εφαρμογών, καθώς και άλλες εταιρείες πληροφορικής που παρέχουν υπηρεσίες.

Συνεργάτες OEM & Κατασκευαστές Συστημάτων

Εάν ενδιαφέρεστε να ενσωματώσετε λύσεις ασφαλείας που δεν θα καθυστερούν τα συστήματά σας, το πρόγραμμα ESET OEM και Κατασκευαστές Συστημάτων σας δίνει την ευκαιρία να ολοκληρώσετε τις λύσεις ασφαλείας της ESET με τα δικά σας προϊόντα και να τα διανείμετε κατ’ ευθείαν στους πελάτες σας. Το πρόγραμμα έρχεται με εξειδικευμένη βοήθεια, τεχνική υποστήριξη, ευπροσάρμοστα εργαλεία προώθησης και αναλυτική τεχνική τεκμηρίωση.

Συνεργάτες Τεχνολογικής Ολοκλήρωσης

Η ESET παρέχει στους τεχνολογικούς της συνεργάτες μια πλατιά γκάμα εργαλείων προκειμένου να αναπτύξουν πολύπλοκες λύσεις προστασίας τερματικών και δικτύων. Οι συνεργάτες έχουν πρόσβαση στο ESET Security Software Development Kit – μια ευέλικτη και αποδοτική πλατφόρμα ολοκλήρωσης της βραβευμένης μηχανής σάρωσης της ESET σε εργαλεία τρίτων. Επιπροσθέτως, η υποστήριξη για τους Τεχνικούς Συνεργάτες Ολοκλήρωσης περιλαμβάνουν τεχνική υποστήριξη όλο το εικοσιτετράωρο, εκπαίδευση, τεκμηρίωση και βοήθεια στην υλοποίηση.

Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο της ESET