Hogyan felelhet meg legegyszerűbben
a GDPR rendelkezéseinek?

Az EU új általános adatvédelmi rendelete (GDPR) 2018. május 25-től minden olyan európai szervezetre hatással van, amely bármilyen személyes adatot kezel, és minden olyan céget érint majd, amely Európán belül tevékenykedik.

A GDPR szabályozási rendszere igen összetett, a szabályok be nem tartása jelentős anyagi következményekkel járhat, akár 20 millió eurós bírság is kiszabható.

Amennyiben az új szabályozás Önt (vagy cégét) is érinti, kezdje el mihamarabb a felkészülést!

A GDPR-nek való megfelelés, lépésről lépésre

Az adatvédelmi szabályozás fő célkitűzése szerte Európában az, hogy egységesen magas szintű jogi és technikai védelmet biztosítson a személyes adatok számára, előírva, hogy azokat főszabály szerint bizalmasan, az érintett vagy jogszabály rendelkezéseinek megfelelően kell kezelni, és biztosítani kell, hogy jogosulatlan személyek azokhoz ne férjenek hozzá.

A GDPR-ban lefektetett alapelvek némelyike a jelenleg hatályos adatvédelmi irányelvben is megtalálható, nevezetesen: jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság; célhoz kötöttség; adattakarékosság; adatminőség; adatbiztonság, integritás és bizalmas jelleg.

Az EU GDPR szabályozásához készítettünk egy új weboldalt, mely segítséget nyújt Önnek, hogy könnyebben megértse a GDPR rendelkezéseit, felsorolja a követelményeket, és megoldást nyújtson az ezeknek való megfeleléshez.

Látogasson el Ön is a GDPR-ról szóló weboldalunkra, és tudjon meg minden részletet a szabályozás rendelkezéseiről:

Milyen eszközökkel segíti az ESET a GDPR-nak való megfelelést?

ESET Endpoint Encryption

Titkosítsa céges adatait az ESET Endpoint Encryption segítségével

A GDPR életbelépésével Önnek számos intézkedést meg kell tennie annak érdekében, hogy minimalizálja GDPR megsértésének esélyét, illetve bizonyítani tudja, hogy komolyan veszi a belső adatvédelmi szabályozást.

Minden esetben meg kell bizonyosodni arról, hogy a személyes adatok kezelésének módja garantálja az adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

A GDPR olyan eszközként tekint a titkosításra, amely segíthet a rendelet egyes követelményeinek teljesítésében, így fontos intézkedés lehet az adatbiztonságra vonatkozó követelményeknek való megfelelésben, valamint mentesítheti Önt az adatvédelmi incidensek érintettekkel történő közlésének kötelezettsége alól.

Az ESET Endpoint Encryption egyszerű és hatékony titkosítási megoldásként felhasználóbarát módon, menedzselt környezetben oldhatja meg a titkosítással kapcsolatos feladatokat. Az ESET Endpoint Encryption erőssége a felhasználóbarát működés - vállalati mérethez igazodó menedzsment funkciókkal karöltve. A szoftver többszintű licencszeléssel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a szükséges funkciókat biztosító licenceket a megfelelő számban szerezhesse be egy-egy vállalkozás.

ESET Secure Authentication

ESET Secure Authentication - Megbízható és egyszerű hitelesítési megoldás

A GDPR rendelkezései szerint egyértelmű belső szabályrendszerrel és kipróbált eljárásokkal kell felkészülnie az adatvédelmi incidensekre (amely a GDPR definíciója szerint „a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi”), így biztosítva, hogy képes legyen megfelelően reagálni az incidensekre, és értesíteni a hatóságot/érintetteket, amennyiben az szükséges.

Az ESET Secure Authentication ehhez a problémakörhöz biztosít hatékony és megbízható megoldást. A szolgáltatással problémamentesen biztosíthatja, hogy jogosulatan személyek ne férjenek hozzá céges hálózatához és adataihoz.

Az ESET Secure Authentication egy erős mobil alapú megoldás, amely kétfaktoros, egyszer használatos egyedi kódos hitelesítésen (2FA-OTP) alapul. Az egyszer használatos egyedi kódok (OTP) véletlenszerűen generálódnak, tehát nem megjósolhatóak vagy újrahasználhatóak.