Computer Emergency Response Team

24/7 bereikbaar bij alle beveiligingsincidenten

Bel 0184-647747

Gezamenlijke inschatting van het incident

Voorstel op maat

Wat is Computer Emergency Response?

Wanneer uw bedrijf door een cyberaanval wordt getroffen, is het van belang dat de malware zo snel mogelijk en adequaat wordt verwijderd. Natuurlijk wilt u ook inzicht in het verloop van het incident, en hoe de infectie tot stand is gekomen. ESET EmergencyResponse brengt de malware in kaart en verwijdert deze effectief uit uw bedrijfsomgeving. Daarnaast zal bij ransomware worden getracht om gegijzelde data te herstellen. Deze dienst is ook beschikbaar wanneer u geen gebruik maakt van ESET oplossingen.

Door middel van een impactanalyse wordt duidelijk waar de malware actief was in uw netwerk. De methode die wordt toegepast om de malware te verwijderen, is afhankelijk van het type malware dat wordt aangetroffen. Het ESET Emergency Response team onderzoektde herkomst en het gedrag van de malware. U ontvangt een rapportage met analysegegevens en advies over hoe u een volgende malware uitbraak kunt voorkomen door risico’s te minimaliseren.

Verwijderen aangetroffen malware

De aangetroffen malware wordt door het ESET Emergency Response team verwijderd.

Impactanalyse malware

Uw gehele netwerk wordt onderzocht om de impact van de malware in kaart te brengen, meer informatie over de uitbraak te achterhalen en inzicht te krijgen in de opgelopen schade.

Rapportage en advies

De malware wordt geanalyseerd, waarna u een rapport ontvangt dat meer inzicht geeft in de malware en het doel hierachter. Daarnaast ontvangt u advies om een mogelijke malware uitbraak in de toekomst te voorkomen.

Actieve bijdrage response plan

De ESET Cyber Security Engineer denkt, indien gewenst, actief mee aan het opstellen van een response plan. Hierbij kunt u denken aan de voorwaarden waaraan een response plan moet voldoen om adequaat te kunnen reageren op eventuele toekomstige incidenten en schade te beperken.