ESET Nederland

Security Services

Prediction

ESET Threat Intelligence

Targeted malware probeert zo lang mogelijk verborgen te blijven binnen uw netwerk. Om te voorkomen dat u wordt getroffen door een aanval is het van belang tijdig op de hoogte te zijn van de risico’s die uw bedrijf loopt. ESET Threat Intelligence verschaft informatie over security bedreigingen en biedt inzicht over de identiteit, motivatie, kenmerken en aanvalsmethoden van cybercriminelen. Op basis van deze informatie kunnen gerichte maatregelen worden genomen.

Het wereldwijde cloud-sensornetwerk ESET LiveGrid verzamelt informatie van meer dan 100 miljoen gebruikers wereldwijd. Deze informatie wordt geanalyseerd door ESET Cyber Security Engineers. ESET biedt hiermee inzicht in het dreigingslandschap en cybercrime activiteiten, waardoor een eventuele aanval kan worden voorspeld. Mocht uw bedrijf doelwit zijn van een gerichte aanval, dan stelt ESET u hiervan op de hoogte.

Botnet activity reports

Botnet activity reports geven een overzicht van botnet activiteiten. Met deze informatie krijgt u inzicht of uw servers misbruikt worden door een botnet. Daarnaast kunt u de communicatie met bekende command en control servers binnen uw bedrijf proactief blokkeren.

Targeted malware reports

Targeted malware reports geven inzicht of u doelwit bent van een (potentiële) gerichte cyberaanval. Deze rapporten worden geproduceerd nadat uw informatie wordt opgenomen in het ESET Threat Intelligence monitoringssysteem.

Sample submission

Met Sample submission worden de scanresultaten van onderzochte bestanden weergegeven. Hiermee krijgt u informatie over bijvoorbeeld; netwerkcommunicatie, bekende downloadlocaties, activiteit in een sandbox, etc. Daarnaast worden statistieken over de wereldwijde spreiding van de malware zoals bekend binnen LiveGrid vertoond. Met deze informatie kunt u Indicators of Compromise achterhalen en hiermee gedragspatronen van malware herkennen om gericht op zoek te gaan naar eventuele infecties binnen uw bedrijf.

Prevention

ESET Security Awareness

De mens is de belangrijkste en tegelijkertijd de zwakste schakel bij de beveiliging van uw bedrijfsgegevens. Men is zich vaak niet bewust van deze sleutelrol. ESET Security Awareness creëert bewustwording onder uw medewerkers en bewapent hen tegen cybercrime door educatie.

Voorbeelden uit de praktijk worden medewerkers geïnformeerd over de rol die zij spelen binnen uw bedrijf met betrekking tot beveiliging. Op inspirerende en verhalende wijze worden zij meegenomen in de wereld van cybercrime en leren zij aan de hand van simpele voorbeelden, tips en trucs wat men hier als individu tegen kan doen. Hiermee worden zij een integraal onderdeel van de beveiligingsmaatregelen binnen uw bedrijf.

Impact van cybercrime op bedrijven

Medewerkers krijgen met praktijkvoorbeelden inzicht in de ontwikkelingen van cybercrime door de jaren heen en de impact op het huidige bedrijfsleven.

Bewustwording van medewerkers

In dit onderdeel wordt bekeken welke informatie medewerkers dagelijks in handen hebben en waarom zij een doelwit zijn voor cybercriminelen.

Hoe om te gaan met aanvallen gericht op medewerkers

In dit onderdeel wordt bekeken welke informatie medewerkers dagelijks in handen hebben en waarom zij een doelwit zijn voor cybercriminelen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt getoetst of medewerkers op de hoogte zijn van stappen die kunnen worden ondernomen bij verdachte situaties.

Tips en trucs met betrekking tot informatiebeveiliging

De training wordt afgesloten met tips en trucs die helpen bij het waarborgen van bedrijfskritische data en medewerkers bewust maken over de wijze waarop men informatie met elkaar deelt.

Detection

ESET Social Engineering Assessment

91% van de datalekken ontstaan uit social engineering activiteiten. Dit is de meest effectieve vorm van cybercrime. Cybercriminelen zijn zich bewust van de kwetsbaarheid van uw medewerkers en misbruiken deze om toegang tot uw bedrijfsdata te verkrijgen.

ESET’s Social Engineering Assessment onderzoekt de security awareness van uw medewerkers met behulp van een phishing campagne op maat. De campagne wordt, in overleg met u, door een ESET Cyber Security Engineer opgezet. De resultaten en statistieken kunnen zowel op locatie worden gepresenteerd als door middel van een analyserapport worden opgeleverd.

Phishing campagne op maat

De campagne geeft u inzicht in de impact van social engineering activiteiten gericht op uw bedrijf. U verkrijgt bijvoorbeeld informatie over het wachtwoordgebruik en hoeveel medewerkers actie hebben ondernomen op de ontvangen e-mail.

Onderzoeksresultaten phishing campagne

De resultaten van de phishing campagne worden in een overzichtelijk analyserapport weergegeven. Deze resultaten kunt u gebruiken om medewerkers op de hoogte te stellen en te helpen bij het vergroten van het cybersecurity bewustzijn. Daarnaast kunt u de resultaten gebruiken om security controls aan te brengen op plaatsen waar deze ontbreken of monitoring toe te voegen op belangrijke datastromen.

Presentatie van resultaten op locatie

In dit onderdeel wordt bekeken welke informatie medewerkers dagelijks in handen hebben en waarom zij een doelwit zijn voor cybercriminelen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt getoetst of medewerkers op de hoogte zijn van stappen die kunnen worden ondernomen bij verdachte situaties.

Tips en trucs met betrekking tot informatiebeveiliging

Kiest u voor een presentatie op locatie, dan zal een ESET Cyber Security Engineer uw medewerkers op de hoogte brengen van de campagneresultaten en hen door middel van tips en trucs bewapenen tegen deze vorm van cybercrime.

ESET Vulnerability Assessment

Uw bedrijf staat via systemen in verbinding met de buitenwereld en is daardoor door iedereen, waaronder ook cybercriminelen, op afstand te benaderen. De ESET Vulnerability Assessment definieert, identificeert en classificeert deze kwetsbaarheden, waarna u proactief stappen kunt ondernemen om uw bedrijf te beveiligen, voordat deze kwetsbaarheden door cybercriminelen worden uitgebuit.

De ESET Vulnerability Assessment bestaat uit een kwetsbaarhedenscan die wordt uitgevoerd via het internet. Deze analyse onderzoekt uw online omgeving op kwetsbaarheden die door cybercriminelen kunnen worden uitgebuit. De bevindingen uit de analyse worden handmatig gevalideerd door een ESET Cyber Security Engineer. Deze maakt een gefundeerde risico inschatting, waarna een advies wordt uitgebracht. Met dit advies kunt u stappen ondernemen om het beveiligingsniveau van uw bedrijf naar een hoger niveau te brengen.

Kwetsbaarhedenscan op alle bereikbare adressen

Uw online verbindingen worden met behulp van een scan op openstaande poorten geanalyseerd en op kwetsbaarheden gecontroleerd. Deze scan geeft inzicht in externe risico’s die de cybercrimineel mogelijk zou kunnen gebruiken als toegangspunt tot uw bedrijfsgegevens.

Rapportage en advies

Na afloop van de scan stelt de ESET Cyber Security Engineer een overzichtelijk rapport op met de gevonden kwetsbaarheden en het risiconiveau per kwetsbaarheid, geclassificeerd van laag tot kritiek niveau. Op basis van deze informatie worden adviezen uitgebracht om de gevonden kwetsbaarheden of risico’s te mitigeren.

ESET Security Scans

Om uw bedrijf nog beter te beveiligen tegen cyberaanvallen, kunt u proactief stappen ondernemen. De ESET Security Scans brengen uw beveiligingsniveau in kaart en bieden inzicht in de reële risico’s van uw bedrijf bij een (gerichte) cyberaanval. Ditstelt u in staat om kwetsbaarheden te verhelpen voordat deze door cybercriminelen worden uitgebuit.

Voor aanvang van de scan, wordt in overleg bepaald vanuit welk perspectief de Security Scan wordt uitgevoerd en welke gegevens en/of systemen belangrijk zijn voor uw bedrijf. Vervolgens wordt door middel van een penetratietest getracht toegang tot degegevens/systemen te bemachtigen. ESET biedt hiervoor een aantal pakketten aan. Voor een perfecte aansluiting op de behoeften van uw bedrijfsomgeving kunt u ook een pakket op maat samenstellen.

ESET Security Scan Standard

Uw externe infrastructuur wordt onderzocht op kwetsbaarheden en uw website wordt aan een penetratietest van één dag onderworpen.

  • Externe scan op security kwetsbaarheden uitgevoerd vanuit het ESET Security Operations Center (SOC)
  • Grondig onderzoek van adressen en impactanalyse van aangetroffen kwetsbaarheden

ESET Security Scan Advanced

Uw interne infrastructuur wordt onderzocht op kwetsbaarheden door middel van een penetratietest van één dag op locatie.

  • Interne scan op kwetsbaarheden uitgevoerd bij u op locatie
  • Advies en vervolgstappen om risico’s te minimaliseren

ESET Security Scan Custom

Voor de ESET Security Scan Custom bepaalt u zelf of in overleg met een ESET Cyber Security Engineer welke diensten en/of modules geschikt zijn voor uw bedrijf. Hierdoor ontstaat een security scan op maat, compleet gericht op de behoeften van uw bedrijfsomgeving.

Response

ESET Emergency Response

Wanneer uw bedrijf door een cyberaanval wordt getroffen, is het van belang dat de malware zo snel mogelijk en adequaat wordt verwijderd. Natuurlijk wilt u ook inzicht in het verloop van het incident, en hoe de infectie tot stand is gekomen. ESET EmergencyResponse brengt de malware in kaart en verwijdert deze effectief uit uw bedrijfsomgeving. Daarnaast zal bij ransomware worden getracht om gegijzelde data te herstellen. Deze dienst is ook beschikbaar wanneer u geen gebruik maakt van ESET oplossingen.

Door middel van een impactanalyse wordt duidelijk waar de malware actief was in uw netwerk. De methode die wordt toegepast om de malware te verwijderen, is afhankelijk van het type malware dat wordt aangetroffen. Het ESET Emergency Response team onderzoektde herkomst en het gedrag van de malware. U ontvangt een rapportage met analysegegevens en advies over hoe u een volgende malware uitbraak kunt voorkomen door risico’s te minimaliseren.

Verwijderen aangetroffen malware

De aangetroffen malware wordt door het ESET Emergency Response team verwijderd.

Impactanalyse malware

Uw gehele netwerk wordt onderzocht om de impact van de malware in kaart te brengen, meer informatie over de uitbraak te achterhalen en inzicht te krijgen in de opgelopen schade.

Rapportage en advies

De malware wordt geanalyseerd, waarna u een rapport ontvangt dat meer inzicht geeft in de malware en het doel hierachter. Daarnaast ontvangt u advies om een mogelijke malware uitbraak in de toekomst te voorkomen.

Actieve bijdrage response plan

De ESET Cyber Security Engineer denkt, indien gewenst, actief mee aan het opstellen van een response plan. Hierbij kunt u denken aan de voorwaarden waaraan een response plan moet voldoen om adequaat te kunnen reageren op eventuele toekomstige incidenten en schade te beperken.

Vraag een offerte aan

Laat uw contactgegevens achter, zodat we u een gratis proeflicentie kunnen sturen en een voorstel kunnen doen dat is afgestemd op de behoeften van uw bedrijf. Geheel vrijblijvend.

ESET Threat Intelligence
ESET Security Awareness
ESET Social Engineering Assessment
Presentatie rapport op locatie
Presentatie rapport bij ESET Nederland
ESET Vulnerability Assessment
Findingsmeeting op locatie
Presentatie rapport bij ESET Nederland
ESET Security Scan
Advanced
Customg
Findingsmeeting op locatie
Presentatie rapport bij ESET Nederland
ESET Emergency Response