ESET Threat Intelligence banner

ESET Threat Intelligence Service

Utvid sikkerhetsetterretningen din fra lokalnettet til det globale cyberspace

Global kunnskap for din sikkerhet

Målrettede angrep, avanserte vedvarende trusler (APT-er), zero-days og botnetaktiviteter er vanskelige å oppdage for sikkerhetsingeniører som kun har tilgang til informasjon fra sitt eget nettverk – Man trenger et større bilde og mer etterretning. 

Hvordan ESET Threat Intelligence kan hjelpe deg

Skybaserte ESET Threat Intelligence fyller tomrommet mellom nettinformasjonen sikkerhetsteknikere får fra deres egne nettverk og nettetterretningen ESET samler inn over hele verden.  

Med ESET Threat Intelligence, får du detaljert: 

  • Tidlig varsling av målrettet ondsinnet programvare
  • Aktivitetsrapport fra botnet
  • Datastrømmer i sanntid og API
  • Automatisert virusanalyse
ESET Threat Intelligence - Earth image

ESETs globale system for tidlig varsling

ESET Threat Intelligence - Cloud image

Vårt skybaserte system for gjenkjenning og forhindring, hjulpet av mer enn 100 millioner følere over hele verden, sørger for et unikt utgangspunkt for umiddelbar gjenkjenning og respons på nye, ukjente eller avanserte trusler.

Få tidlige advarsler om trusler som lurer der ute, og styrk sikkerheten din proaktivt.

Menneskelige kompetanse, støttet av maskinlæring

Bruk av maskinlæring for å automatisere beslutninger og vurdere mulige trusler er en viktig del av vår tilnærming - men den er bare så god som folkene bak systemet.

Hos ESETs forsknings- og utviklingssentre, som ligger spredt rundt hele verden, samler sikkerhetsforskere i verdensklasse etterretning for å sikre best mulig trusseletterretning hele døgnet.

ESET Threat Intelligence - Brain image

Sikkerhetsanalytikere anbefaler å kombinere et utvalg av sikkerhetsløsninger for å redusere potensielle svakheter som kan oppstå som følge av å bruke løsninger fra én leverandør. ESET Threat Intelligence krever ikke at ESET-enedepunkt eller serverløsninger er distribuert i brukerens nettverk, og kan således brukes av ikke-ESET-kunder som et ekstra sikkerhetslag.

Spør oss

Hvis du er interessert i ESET Threat Intelligence, fyll ut skjemaet nedenfor og du vil bli kontaktet av en representant for ESET.

Threat Intelligence

Fyll ut skjemaet, så vil du bli kontaktet av en ESET-representant