Endpoint Detection and Response

Endpoint Detection & Response (EDR) er et sofistikert verktøy for identifisering av unormal atferd og brudd på datasikkerhet, risikovurdering, hendelsesrespons, etterforskning og utbedring.

ESET Enterprise Inspector

Fremragende oversikt og synkroniserte utbedringer med ESET EDR

Endepunktdeteksjon og -respons

Endpoint Detection & Response (EDR) er et sofistikert verktøy for identifisering av unormal atferd og brudd på datasikkerhet, risikovurdering, hendelsesrespons, etterforskning og utbedring.

ESET Enterprise Inspector

Fremragende oversikt og synkroniserte utbedringer med ESET EDR

Hvorfor setter kundene pris på våre løsninger for Endpoint Detection & Response?

Forbedret oversikt

Tidlig påvisning av fordekte innsidetrusler, phishing eller andre angrep som ofte brukes mot bedrifter.

 Improved risk management

ESET Enterprise Inspector analyserer enorme mengder data i sanntid for å redusere responstiden, utbedre sikkerhetsproblemer og forbedre sikkerheten.

Svar mot avanserte vedvarende trusler (APT)

ESET Enterprise Inspector er perfekt for trusseljakt, og forhindrer proaktivt fremtidige angrep, inkludert lumske APT-er.

Vanlige brukereksempler

Bekymret over

Nye former for løsepengevirus?

En virksomhet ønsker flere verktøy for proaktivt å oppdage løsepengevirus og for å bli varslet umiddelbart hvis løsepengevirus-lignende atferd blir sett i nettverket.

Bekymret over

Atferdsdeteksjon og gjentatte overtredere?

Noen brukere i nettverket ditt utsettes stadig vekk for malware. De samme brukerne blir infisert gang på gang.

Bekymret over

Trusseljakt og blokkering?

Du får varsel om en ny trussel via ditt system for tidlig varsling eller Security Operation Center (SOC). Hva gjør du?

Hva gjør at en løsning passer perfekt til dine behov?

Endepunktdeteksjon og -respons

ESET Enterprise Inspector

Endepunktdeteksjons- og responsverktøy fra ESET som gjør det mulig med kontinuerlig omfattende overvåkning av endepunktaktivitet i sanntid, grundige analyser av mistenkelige prosesser og umiddelbar respons på hendelser og brudd. Sammen med ESET Endpoint Protection Platform er ESET Enterprise Inspector en komplett forebyggings-, deteksjons- og utbedringsløsning for å:

 • Oppdage avanserte og vedvarende trusler
 • Stoppe filløse angrep
 • Blokkere zero-day-trusler
 • Beskytt mot løsepengevirus
 • Forhindre brudd på bedriftens retningslinjer

Utforsk ESET Enterprise Inspector-funksjoner

Offentlig API

ESET Enterprise Inspector har en API som tilrettelegger for tilgang til og eksportering av påvisninger og utbedringen av disse, for å kunne oppnå en effektiv integrasjon med verktøy slik som SIEM, SOAR, verktøy for støtteforespørsler og mange andre.

Multiplattformdekning

ESET Enterprise Inspector støtter Windows og macOS, noe som gjør det til et perfekt valg for multiplattform-miljøer.

Ekstern tilgang

ESET Enterprise Inspector har eksterne PowerShell-funksjoner som gjør det mulig for sikkerhetsteknikere å kontrollere og konfigurere organisasjonens datamaskiner eksternt, slik at et sofistikert svar kan oppnås uten å avbryte brukerens arbeidsflyt.

Trusseljakt

Bruk datafiltre til å sortere dem basert på filpopularitet, omdømme, digital signatur, atferd eller kontekstuell informasjon.

Isolering med ett klikk

Definer retningslinjer for nettverkstilgang for å raskt stanse sideveise malware-bevegelser. Isoler en kompromittert enhet fra nettverket med bare ett klikk i ESET Enterprise Inspector-grensesnittet. Det er også enkelt å ta ut enhetene fra begrenset eller sperret status.

Åpen arkitektur og integrasjoner

ESET Enterprise Inspector har unike påvisningsprosesser basert på atferds- og omdømmebasert trusseloppdagelse, som er helt transparente for sikkerhetsteamene.

Forpliktet til de høyeste bransjestandardene

Respektert av bransjeanalytikere

Mer informasjon

Premiert i uavhengige tester

ESET Endpoint Security är ledande inom programpaket för endpoint-skydd för små företag på G2

Verdsatt av kunder over hele verden

Les hele omtalene


ESET är kompatibelt med SS-EN ISO/IEC 27001:2013, en internationellt erkänd och tillämplig säkerhetsstandard för implementering och hantering av informationssäkerhet. Visa intyget

ESET uppvisar en förmåga att konsekvent tillhandahålla produkter och tjänster som uppfyller kraven från kunder och myndigheter på kvalitetsledningssystem (QMS) enligt ISO 9001:2015. Visa intyget

Certifikatet är utfärdad av det tredjepartsackrediterade certifieringsorganet SGS och visar att ESET helt följer branschledande bästa praxis.

Kjøp din EDR-løsning i dag

ESETs endepunktdeteksjon og -respons er tilgjengelig i de følgende løsningene

Fremtidsrettet cybersikkerhet for kraftig selskapsbeskyttelse

Pris tilgjengelig på forespørsel
Angi kontaktinformasjonen din for å få et skreddersydd tilbud for bedriften din.


Endpoint Detection & Response

Alle inkluderte komponenter:
 • Skybasert konsoll
 • Endpoint Protection
 • File Server Security
 • Fullstendig diskkryptering
 • Skybasert sandkasse
 • Endpoint Detection & Response

TJENESTE
Ekspertledet trusselsøk og -påvisning i nettverket på forespørsel

Pris tilgjengelig på forespørsel
Angi kontaktinformasjonen din for å få et skreddersydd tilbud for bedriften din.


Endpoint Detection & Response

Hjelper deg med:
 • Mangel på arbeidskraft
 • Innledende læringskurve
 • Manglende ekspertise
 • Langsiktige kostnader

TJENESTE
Ekspertene våre overvåker sikkerhetsmiljøet ditt døgnet rundt

Pris tilgjengelig på forespørsel
Angi kontaktinformasjonen din for å få et skreddersydd tilbud for bedriften din.


Endpoint Detection & Response

Hjelper deg med:
 • Mangel på arbeidskraft
 • Innledende læringskurve
 • Manglende ekspertise
 • Langsiktige kostnader

ESET Technology Alliance-løsninger

Analyse av nettverkstrafikk

GREYCORTEX

Verktøy for nettverkstrafikkanalyse utnytter kunstig intelligens, maskinlæring og stordata for å sørge for sikre IT-operasjoner for bedrifts-, myndighets- og kritisk infrastrukturbrukere.

 • Døgnkontinuerlig sikkerhetsovervåkning
 • Kraftfull og rask påvisnings- og responsevne
 • Dypt innsyn i det interne nettverket
 • Brukervennlig funksjonalitet