Raport Gartnera:

Magiczny Kwadrant dla rozwiązań typu ENDPOINT PROTECTION

ESET jako jedyny został nazwany Challengerem w Magicznym Kwadrancie Gartnera 2018 dla rozwiązań zabezpieczających stacje robocze

ESET zyskał pozycję Challengera w raporcie Gartnera o nazwie Magic Quadrant 2018. Pozycja ta jest wynikiem kompletności wizji firmy ESET oraz zdolności do jej realizacji.

Wierzymy, że Magiczny Kwadrant Gartnera jest uznawany przez wielu za kluczowy raport nt. dostawców oprogramowania zabezpieczającego, którzy oferują rozwiązania typu Endpoint Protection. 

Raport zwraca uwagę m.in. na:

  • Szczegółową analizę rynku rozwiązań typu Endpoint Protection, uwzględniając czynniki wzrostu oraz wyzwania stawiane przed producentami.
  • Bezstronną, porównawczą ocenę dostawców rozwiązań zabezpieczających przedstawioną we wspomnianej wyżej analizie.
  • Konkretne kryteria, które mogą być pomocne przy dokonywaniu wyboru platformy do ochrony urządzeń końcowych w firmie.

Gartner nie rekomenduje żadnego producenta, produktu ani usługi przedstawionych w swoich publikacjach badawczych. Badania Gartnera zawierają jedynie opinie organizacji badawczej Gartner i nie powinny być interpretowane jako stwierdzenia faktów. Gartner zrzeka się wszelkich gwarancji, wyrażonych lub domniemanych, w odniesieniu do wykorzystania wyników tych badań, w tym wszelkich gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.

Zobacz cały raport Magiczny Kwadrant Gartnera 2018 i dowiedz się więcej nt. pozycji ESET.

30 years of Continuous IT Security Innovation logo

Od 30 lat firma ESET rozwija i dostarcza na oprogramowanie zabezpieczające oraz usługi bezpieczeństwa IT dla firm oraz użytkowników indywidualnych na całym świecie.

W swoim portfolio firma ESET posiada m.in. rozwiązania do ochrony urządzeń końcowych (endpoint), zabezpieczenia urządzeń mobilnych, a także rozwiązania do szyfrowania i podwójnej autentyfikacji. Produkty tej firmy wyróżnia intuicyjna obsługa, skuteczne wykrywanie zagrożeń (również tych dotąd niezidentyfikowanych) oraz brak wpływu na wydajność chronionego urządzenia.

Obecnie z produktów firmy ESET korzysta ponad 110 mln użytkowników na całym Świecie, w tym ponad 4 mln Polaków. ESET posiada kilka centrów badawczo-rozwojowych. Pierwszym centrum powstałym poza centralą firmy w Bratysławie jest krakowski oddział tej firmy.