Raport Gartnera

Magiczny Kwadrant 2019 dla rozwiązań typu Endpoint Protection

ESET jako jedyny został nazwany Challengerem w Magicznym Kwadrancie Gartnera 2019 dla rozwiązań zabezpieczających stacje robocze

Rysunek 1. Magiczny Kwadrant Gartnera 2019 dla rozwiązań zabezpieczających stacje robocze

ESET again named challenger in Gartner Magic Quadrant
Źródło: Gartner (sierpień 2019)

 

ESET, już drugi rok z rzędu, zyskał pozycję Challengera w raporcie Gartnera o nazwie Magic Quadrant 2019. Jest ona wynikiem kompletności wizji firmy ESET oraz zdolności do jej realizacji.

W raporcie wskazano następujące mocne cechy rozwiązań ESET:

  • silną pozycję ESET na rynku międzynarodowym
  • łączenie wysokiej skuteczności ochrony z niezauważalnym wpływem na pracę stacji roboczych
  • korzystanie z uczenia maszynowego oraz zaawansowanej technologii wykrywania zagrożeń
  • wysoką jakość obsługi klienta oraz wsparcie w 38 językach

Wierzymy, że Magiczny Kwadrant Gartnera jest uznawany przez wielu za kluczowy raport nt. dostawców oprogramowania zabezpieczającego, którzy oferują rozwiązania typu Endpoint Protection.

Raport zwraca uwagę m.in. na:

  • szczegółową analizę rynku rozwiązań typu Endpoint Protection, uwzględniając czynniki wzrostu oraz wyzwania stawiane przed producentami
  • bezstronną, porównawczą ocenę dostawców rozwiązań zabezpieczających przedstawioną we wspomnianej wyżej analizie
  • konkretne kryteria, które mogą być pomocne przy dokonywaniu wyboru platformy do ochrony urządzeń końcowych w firmie

Gartner nie rekomenduje żadnego producenta, produktu ani usługi przedstawionych w swoich publikacjach badawczych. Badania Gartnera zawierają jedynie opinie organizacji badawczej Gartner i nie powinny być interpretowane jako stwierdzenia faktów. Gartner zrzeka się wszelkich gwarancji, wyrażonych lub domniemanych, w odniesieniu do wykorzystania wyników tych badań, w tym wszelkich gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.

Pobierz raport