Skydda dina Microsoft Azure-molndata

ESET® File Security for Microsoft Azure

ESET NOD32-teknik som skyddar virtuella maskiner och frigör systemresurser

  • Enkel distribution som Azure VM-tillägg. Automatisk distribution med ett klick till Microsoft Azure-miljö.
  • Beprövad ESET NOD32®-teknik arbetar för dig. Med Exploit Blocker och Advanced Memory Scanner för att avvärja sofistikerade hot.
  • Låga systemkrav. Använder mycket begränsade systemresurser men ger ändå ett komplett skydd.
  • Fjärrhantering. Kan styras helt via den nya webb-konsolen i ESET Remote Administrator.

Fördelarna med ESET File Security for Microsoft Azure

Skyddar dina data

Skyddar mot virus och spionprogram

Eliminerar alla typer av hot, bland annat virus, spökprogram, maskar och spionprogram genom molndriven genomsökningsteknik (tillval) för ännu bättre prestanda och hotdetektering.

Avancerad minnesgenomsökning

Övervakar beteendet hos skadliga processer och genomsöker dem när de avkamouflerat sig, något som möjliggör effektiv skydd mot infektioner, även i fall med kraftigt maskerade skadliga program.

Exploit Blocker – bekämpar riktade attacker

Ny detekteringsteknik som stärker skyddet mot riktade attacker och tidigare okända hot – dvs. snabbt uppkomna attacker.

Inbyggt stöd för klustring

Koppla samman flera installerade noder av ESET File Security i ett kluster och hantera dem som ett system, vilket eliminerar behovet av att manuellt kopiera konfigurationsändringar mellan systemen.

Användbarhet

Låga systemkrav

ESET File Security ger ett beprövat skydd samtidigt som det frigör mer systemresurser för viktiga program som används dagligen.

Windows Management Instrumentation (WMI) Provider

Övervakar viktiga funktioner hos ESET File Security via WMI-ramverket. Detta gör det möjligt att integrera ESET File Security i tredjepartsprogram för administration och SIEM.

ESET Log Collector

Samlar in alla loggar som är relevanta för felsökning i ett arkiv som kan skickas via e-post eller laddas upp på en delad nätverksenhet för att påskynda felsökningen.

Extremt användarvänlig fjärradministration

Lösningen kan helt styras via ESET Remote Administrator, vilket ger en perfekt ”titta och se”-översikt över nätverkets säkerhetsstatus.

Utrullning och aktivering

Varför ska man köra säkerhetslösningar på virtuella system?

Virtuella system kan smittas av skadlig kod, på samma sätt som fysiska maskiner. Därför använder ESET File Security for Microsoft Azure samma teknik som produktversionen för fysiska system, samtidigt som den dessutom erbjuder enkel utrullning till virtuella datorer inom Microsoft Azure-miljön.

Distribution som Azure VM-tillägg

Välj ESET File Security VM extension i listan med tillägg när du konfigurerar din virtuella maskin så startar installationen automatiskt. Azure-portalen kommer att visa en notifikation om hur installationen fortlöper.

Aktivering – utvärderingslicens och ny licens

Efter utrullning på en virtuell dator med Windows Server kräver ESET File Security VM-tillägget aktivering med en licensnyckel. Kontakta ESET för att erhålla er gratis utvärderingslicens utan några som helst förpliktelser eller besök ESET-butiken för att köpa en full licens.

Aktivering – nuvarande ESET kunder

För att aktivera ESET File Security VM-tillägget kan ESET-kunder använda sin befintliga, giltiga licens för ESET File Security, vilket gör övergången från fysisk miljö till virtuell Azure-miljö enkel och kostnadseffektiv.

Systemkrav