ESET Threat Intelligence

ESET Threat Intelligence Service

Utöka dina säkerhetsunderrättelser från det lokala nätverket till den globala cyberrymden.

Global kunskap för er säkerhet

Riktade attacker, advanced persistent threats (APTs), zero-day-sårbarheter och botnäts-aktivitet är svåra att upptäcka för säkerhetsingenjörer som bara har tillgång till information från sitt eget nätverk – man behöver en bredare bild och djupare underrättelser. 

Så kan ESET Threat Intelligence hjälpa er

Molnbaserad ESET Threat Intelligence stänger gapet mellan den cybersäkerhetsinformation som säkerhettekniker får från sina egna nätverk och den cyberrymdsintelligens som ESET samlar in över hela världen.  

Med ESET Threat Intelligence, får du detaljerade: 

  • Tidig varning om riktad skadlig kod
  • Aktivitetsrapporter kring botnät
  • Dataströmmar i realtid och API
  • Automatiserade provanalyser
ESET Threat Intelligence

ESETs globala system för tidiga varningar

ESET Threat Intelligence - Cloud

Vårt molnbaserade system för detektering och förebyggande som matas med information från fler än 100 miljoner sensorer över hela världen ger ett unikt underlag för omedelbar upptäckt och reaktion på nya, okända eller avancerade hot.

Få tidig förvarning om nya hot i det fria och stärk er säkerhet proaktivt.

Mänskligt expertkunnande, stött av maskininlärning

Användning av maskininlärning för automatiserade beslut och utvärdering av möjliga hot är en vital del av vår strategi – men lösningens styrka beror helt på styrkan hos de personer som står bakom systemet.

Vid ESETs FoU-center som är fördelade runt världen kombinerar förstklassiga säkerhetsforskare sin samlade intelligens för att dygnet runt säkerställa bästa möjliga information om olika hot.

ESET Threat Intelligence

Säkerhetsanalytiker rekommenderar att man kombinerar en rad olika säkerhetsstrategier för att minimera potentiella svagheter som kan uppkomma på grund av att man använder en säkerhetslösning från en enda leverantör. För ESET Threat Intelligence krävs inte att någon av ESETs endpoint- eller serverlösningar är implementerade i användarens nätverk och kan därför användas även av andra än ESETs kunder som ett extra säkerhetslager.

Gör en förfrågan

Fyll i formuläret nedan om du är intresserad av ESET Threat Intelligence så kontaktas du av en ESET-representant.

Information om hot

Fyll i formuläret så kommer en ESET-representant att kontakta dig