Endpoint Detection and Response

Endpoint Detection & Response (EDR) är ett sofistikerat verktyg för upptäckt av avvikande beteenden och säkerhetsöverträdelser, riskbedömning, reaktion på incidenter, utredningar och avhjälpande.

ESET Enterprise Inspector

Enastående insyn och synkroniserat avhjälpande med ESET EDR

Endpoint-detektering och reaktion

Endpoint Detection & Response (EDR) är ett sofistikerat verktyg för upptäckt av avvikande beteenden och säkerhetsöverträdelser, riskbedömning, reaktion på incidenter, utredningar och avhjälpande.

ESET Enterprise Inspector

Enastående insyn och synkroniserat avhjälpande med ESET EDR

Varför gillar kunderna våra lösningar för Endpoint Detection & Response?

Förbättrad synlighet

ETidig upptäckt av lömska insiderhot, phishing och andra attacker som ofta används mot större företag.

Förbättrad riskhantering

SET Enterprise Inspector analyserar stora mängder data i realtid för att förkorta svarstiderna, åtgärda säkerhetsproblem och förbättra säkerheten överlag.

Reaktion på avancerade ständiga hot (APT)

ESET Enterprise Inspector är idealisk för identifiering av hot genom att det proaktivt förhindrar framtida attacker, inklusive lömska APT:er.

Vanliga användningsexempel

Oroar du dig över

Nya typer av ransomware?

Ett företag vill ha ytterligare verktyg för att proaktivt upptäcka utpressningsprogram, förutom att meddelas omgående om utpressningsprogramliknande beteende syns i nätverket.

Oroar du dig över

Detektering av beteenden och återkommande syndare?

Vissa användare i ert nätverk är återkommande syndare när det gäller skadlig programvara. Samma användare blir infekterade gång på gång.

Oroar du dig över

Identifiering av hot och blockering?

Ert system för tidig varning eller säkerhetscenter varnar för ett nytt hot. Vad gör du nu?

På vilket sätt passar vår lösning perfekt till era behov?

Detektering och reaktion för endpoint

ESET Enterprise Inspector

Verktyg för detektering och reaktion för endpoint från ESET, vilket möjliggör kontinuerlig och heltäckande övervakning av endpoints i realtid, djupgående analys av misstänkta processer och omedelbar reaktion på incidenter och överträdelser. Kombinerad med plattformen ESET Endpoint Protection utgör ESET Enterprise Inspector en komplett lösning för förebyggande, upptäckt och avhjälpande för:

 • Upptäckt av avancerade och återkommande hot
 • Stopp för fillösa angrepp
 • Blockering av helt nya hot
 • Skydd mot utpressningsprogram
 • Förhindra överträdelser av företagets policy

Utforska funktionerna hos ESET Enterprise Inspector

Publikt API

ESET Enterprise Inspector innehåller ett API som möjliggör åtkomst och export av upptäckta och sanering av dem för att möjliggöra effektiv integration med sådana verktyg som SIEM, SOAR, ärendehantering och många fler.

Täckning för flera olika plattformar

ESET Enterprise Inspector stöder Windows och macOS, vilket gör lösningen till ett perfekt val för miljöer med flera platformar.

Fjärråtkomst

ESET Enterprise Inspector har funktioner för fjärråtkomst till PowerShell så att säkerhetstekniker på distans kan kontrollera och konfigurera organisationens datorer, så att en sofistikerat reaktion kan uppnås utan att användarens arbetsflöde behöver brytas.

Identifiering av hot

Tillämpa datafilter för att sortera dem utifrån filers popularitet, rykte, digital signatur, beteende- eller kontextinformation.

Isolering med bara ett klick

Definiera principer för nätverksåtkomst för att snabbt kunna stoppa horisontell spridning av skadliga programs. Isolera en komprometterad enhet från nätverket med bara ett klick i gränssnittet för ESET Enterprise Inspector. Det är också enkelt att släppa ut enheterna ur ett inlåst tillstånd.

Öppen arkitektur och integrationer

ESET Enterprise Inspector erbjuder en unik detektering baserad på programbeteende och rykten, med full genomsyn för säkerhetsteam.

Åtar sig att följa de högsta branschstandarderna

Respekteras av branschanalytiker

Läs mer

Prisbelönt i oberoende tester

ESET Endpoint Security är ledande inom programpaket för endpoint-skydd för små företag på G2

Uppskattas av kunder över hela världen

Läs hela recensionerna


ESET är kompatibelt med SS-EN ISO/IEC 27001:2013, en internationellt erkänd och tillämplig säkerhetsstandard för implementering och hantering av informationssäkerhet. Visa intyget

ESET uppvisar en förmåga att konsekvent tillhandahålla produkter och tjänster som uppfyller kraven från kunder och myndigheter på kvalitetsledningssystem (QMS) enligt ISO 9001:2015. Visa intyget

Certifikatet är utfärdad av det tredjepartsackrediterade certifieringsorganet SGS och visar att ESET helt följer branschledande bästa praxis.

Köp er EDR-lösning nu

ESET:s detektering och reaktion för endpoints ingår i följande lösningar

Framtidskompatibel cybersäkerhet för kraftfullt skydd åt företag

Pris tillgängligt på begäran
Ge oss dina kontaktuppgifter för att få en offert som är skräddarsydd för behoven hos ditt företag.


Endpoint Detection & Response

Alla inkluderade komponenter:
 • Molnbaserad kontrollpanel
 • Endpoint-skydd
 • Filserversäkerhet
 • Full Disk Encryption
 • Molnbaserad sandboxing
 • Endpoint Detection & Response

TJÄNST
Avancerad genomsökning och detektering av nätverkshot på begäran

Pris tillgängligt på begäran
Ge oss dina kontaktuppgifter för att få en offert som är skräddarsydd för behoven hos ditt företag.


Endpoint Detection & Response

Hjälper dig med:
 • Personalbrist
 • Inledande inlärningskurva
 • Brist på kompetens
 • Långsiktiga kostnader

TJÄNST
Våra experter övervakar er säkerhetsmiljö dygnet runt

Pris tillgängligt på begäran
Ge oss dina kontaktuppgifter för att få en offert som är skräddarsydd för behoven hos ditt företag.


Endpoint Detection & Response

Hjälper dig med:
 • Personalbrist
 • Inledande inlärningskurva
 • Brist på kompetens
 • Långsiktiga kostnader

Lösningar från ESET Technology Alliance

Analys av nätverkstrafiken

GREYCORTEX

Verktyg för analys av nätverkstrafik som utnyttjar artificiell intelligens, maskininlärning och big data för att säkerställa säker IT-drift för användare inom företag, myndigheter och kritisk infrastruktur.

 • Säkerhetsövervakning dygnet runt
 • Möjligheter till kraftfull snabb upptäckt och reaktion
 • Ingående insyn i det interna nätverket
 • Lättanvända funktioner