Styrkan i skydd i flera nivåer

ESETs teknik för skydd i flera nivåer gör att vi kan detektera hot och reagera på dem snabbare, vilket låter våra kunder dra nytta av starkare och effektivare skydd.

Total träffsäkerhet (%)

”ESET Smart Security skyddade mot alla publika webb-baserade hot och riktade attacker. Det blockerade 100 procent av hoten. Programvaran var även fullständigt effektiv vid hantering av legitima objekt, vilket gav den den sällsynta förmånen av ett sammanlagt betyg på 100 procent.”

Simon Edwards, SE Labs Skydd mot skadliga program för hemmabruk – juli–september 2016

SE Labs, skydd för hemmabruk mot skadliga program, total träffsäkerhet (%)

SE Labs jämförde effektiviteten hos olika produkter för skydd mot skadlig programvara mot riktade attacker med hjälp av etablerade tekniker och publika, webb-baserade hot som fanns ute på internet vid tidpunkten för testet. Resultatet visar hur effektiva produkterna var på att detektera och/eller skydda mot dessa hot i realtid.

Totalpoäng

”På senare tid har ESET varit en av de bäst presterande produkterna i våra tester VBSpam Comparatives med mycket starka resultat. Sammantaget är en lång historia av utmärkt prestanda och inga falsklarm en tydlig indikation på en tillförlitlig skräppostfiltreringsprodukt för företag.”

Martijn Grooten och Ionuţ Răileanu, Virus Bulletin, undersökningen VBSpam Comparative – juli 2016

Virus Bulletin, VBSpam, totalpoäng

Virus Bulletin, ett ledande oberoende provningsorgan testade spamskyddsprodukter genom att sända tusentals e-postmeddelanden genom varje system i realtid. Totalpoängen VBSpam mäter hur framgångsrikt spamskyddsprodukten lyckades upptäcka skräppost samtidigt som falska larm undveks.

Detektering av skadlig programvara för macOS och Windows (%)

”ESET uppvisade utmärkt prestanda vad gällde detektering av över 11 000 hot i testet, knappast utan någon belastning på systemet.”

Andreas Marx, antivirus-test av 12 säkerhetspaket för macOS sätts på prov – juli 2016

AV-TEST, detektering av skadlig programvara för macOS och Windows (%)

I ett test nyligen av säkerhetslösningar för macOS som genomfördes av AV-TEST fick ESET högsta poäng. ESET var den enda lösningen i testet som detekterade alla skadliga filer för både macOS och Windows. Detta visar att ESETs lösningar ger det bästa skyddet för kunder med blandade miljöer.

Falsklarm

”Falsklarm (FP/false positives) är en viktig måttstock på kvaliteten hos antivirusprogram. En rapport om ett falsklarm från en kund kan leda till en stor mängd utvecklings- och supportarbete för att lösa problemet.”

AV-Comparatives, test för falska larm – september 2016

AV-Comparatives, test för falska larm, antal falska larm

Redan ett enda falsklarm kan leda till allvarliga problem. Om en lösning för virusskydd är konfigurerad så att den omedelbart raderar eller placerar en infekterad fil i karantän kan ett falsklarm mot en nödvändig fil innebära att operativsystemet eller viktiga program inte går att använda.

Konsekvenspoäng

”ESET Smart Security 9 var avsevärt bättre, vilket befäster dess låga påverkan på prestands.”

Andreas Clementi, AV-Comparatives, prestandatest – oktober 2016

AV-Comparatives, prestandatest, påverkanspoäng

Program för skydd mot skadliga program påverkar filhanteringsåtgärder, såsom när man skapar, öppnar, kopierar och tar bort filer. Genom att ersätta en tung lösning med en lättare, kommer användaren att uppleva snabbare drift och lägre inverkan på systemet.

Nätverksbelastningstest över längre tid

”ESET är välkänt för sin extremt låga belastning på systemresurser.”

Andreas Clementi, vd för AV-Comparatives – november 2016

AV-Comparatives, test av nätverksprestanda

Nätverksbelastningstest över längre tid – Nätverkskommunikation blir allt mer centralt i arbetsförutsättningarna. I likhet med maskinvara för affärssystem påverkar nätverkets uppförande driften av verksamhetens datorer. ESET har styrkt sin låga nätverksbelastning i detta test.

Storleken på klientsidans definitionsdatabas

”Resultaten av detta test bekräftar bara att ESETs företagsprodukter håller vad de lovar – skydd utan någon belastning på nätverkssystemen.”

Andreas Clementi, vd för AV-Comparatives – november 2016

AV-Comparatives, test av nätverksprestanda

I detta test undersöker AV-Comparatives databasen på klientsidan för varje lösning. En mindre storlek visar på en effektivare säkerhetslösning samtidigt som detekteringsgraden är fortsatt hög.