Licenčna pogodba za končnega uporabnika


POMEMBNO: Pred prenosom, namestitvijo, kopiranjem ali uporabo pazljivo preberite spodnje pogoje in določila za uporabo izdelka. S PRENOSOM, NAMESTITVIJO, KOPIRANJEM ALI UPORABO PROGRAMSKE OPREME SOGLAŠATE S TEMI POGOJI IN DOLOČILI.

Licenčna pogodba za končnega uporabnika za uporabo programske opreme.

Pod pogoji te licenčne pogodbe za končnega uporabnika o uporabi programske opreme (v nadaljnjem besedilu »pogodba«), sklenjene med družbo ESET, spol. s r. o., s sedežem na naslovu Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovaška, registrirano v trgovinskem registru okrožnega sodišča v Bratislavi, I, razdelek Sro, vnos št. 3586/B, BIN: 31 333 535, ali drugim podjetjem iz skupine ESET Group (v nadaljnjem besedilu »ESET« ali »ponudnik«) in vami, fizično ali pravno osebo (v nadaljnjem besedilu »vi« ali »končni uporabnik«), imate pravico do uporabe programske opreme, navedene v 1. členu te pogodbe. Programsko opremo, navedeno v 1. členu te pogodbe, lahko shranite na nosilec podatkov, pošljete po elektronski pošti, prenesete iz interneta, prenesete iz strežnikov ponudnika ali jo pridobite od drugih virov v skladu s spodaj navedenimi pogoji in določili.

TO JE POGODBA O PRAVICAH KONČNEGA UPORABNIKA IN NE POGODBA ZA PRODAJO. Ponudnik ostaja lastnik izvoda programske opreme in fizičnih nosilcev podatkov, ki so vključeni v prodajni paket, ter drugih izvodov, za izdelavo katerih je v skladu s to pogodbo pooblaščen končni uporabnik.

S klikom možnosti »Sprejemam« med nameščanjem, prenašanjem, kopiranjem ali uporabo programske opreme soglašate s pogoji in določili te pogodbe. Če ne soglašate z vsemi pogoji in določili iz te pogodbe, takoj kliknite možnost »Ne sprejemam«, prekličite postopek namestitve ali prenosa oz. uničite ali vrnite programsko opremo, namestitvene nosilce podatkov, priložene dokumente in potrdilo o prodaji družbi ESET ali trgovini, kjer ste kupili programsko opremo.

SOGLAŠATE, DA VAŠA UPORABA PROGRAMSKE OPREME POMENI, DA STE PREBRALI TO POGODBO, JO RAZUMETE IN BOSTE RAVNALI V SKLADU S POGOJI IN DOLOČILI V NJEJ.

1. Programska oprema. Izraz »programska oprema«, kot je uporabljen v tej pogodbi, pomeni: (i) računalniški program ESET NOD 32 Antivirus 10 in vse pripadajoče komponente; (ii) vso vsebino na diskih, CD-ROM-ih, DVD-jih, v e-poštnih sporočilih in v vseh prilogah ali na drugih nosilcih podatkov, ki jim je priložena ta pogodba, vključno s programsko opremo v obliki predmetne kode, dobavljene na nosilcu podatkov, prek elektronske pošte ali s prenosom prek interneta; (iii) vso pisno gradivo z navodili in vse druge morebitne dokumente, povezane s programsko opremo, predvsem vse kakršne koli opise programske opreme, specifikacije programske opreme, kakršne koli opise lastnosti ali delovanja programske opreme, kakršne koli opise delovnega okolja za uporabo programske opreme, navodila za uporabo ali namestitev programske opreme ali kakršen koli opis načina uporabe programske opreme (v nadaljnjem besedilu »dokumentacija«); (iv) izvode programske opreme, popravke za morebitne napake v programski opremi, dodatke programske opreme, razširitve programske opreme, spremenjene različice programske opreme in posodobitve komponent programske opreme, če so na voljo, za katere vam ponudnik podeljuje licenco v skladu s 3. členom te pogodbe. Programska oprema bo zagotovljena izključno v obliki izvedljive predmetne kode.

2. Namestitev. Programsko opremo, dobavljeno na nosilcu podatkov, poslano prek elektronske pošte, preneseno iz interneta, preneseno iz ponudnikovih strežnikov ali pridobljeno od drugih virov, je treba namestiti. Programsko opremo morate namestiti v pravilno konfiguriran računalnik, ki izpolnjuje vsaj tiste zahteve, ki so navedene v dokumentaciji. Metodologija namestitve je opisana v dokumentaciji. V računalnik, v katerega namestite programsko opremo, ne smete namestiti nobenih računalniških programov ali strojne opreme, ki bi neugodno vplivala na programsko opremo.

3. Licenca. Pod pogojem, da soglašate z določili te pogodbe, plačate licenčnino do datuma zapadlosti in ravnate v skladu z vsemi določili ter pogoji, določenimi tukaj, vam ponudnik podeli te pravice (»licenco«):
a) Namestitev in uporaba. Imate neizključno in neprenosljivo pravico, da namestite programsko opremo na trdi disk računalnika ali drug nosilec podatkov za trajno shranjevanje podatkov, da namestite in shranite programsko opremo v pomnilnik računalniškega sistema ter da uporabljate, shranite in prikazujete programsko opremo.
b) Določba o številu licenc. Pravica do uporabe programske opreme je vezana na število končnih uporabnikov. En končni uporabnik pomeni spodaj navedeno: (i) namestitev programske opreme v en računalniški sistem oziroma, (ii) če je obseg licence vezan na število poštnih predalov, potem en končni uporabnik pomeni uporabnika računalnika, ki sprejme elektronsko sporočilo prek poštnega uporabniškega agenta (v nadaljnjem besedilu »MUA«). Če agent MUA sprejme elektronsko sporočilo in ga samodejno posreduje več uporabnikom, je število končnih uporabnikov določeno skladno z dejanskim številom uporabnikov, ki jim je posredovano elektronsko sporočilo. Če ima poštni strežnik funkcijo poštnih vrat, je število končnih uporabnikov enako številu uporabnikov poštnih strežnikov, za katere ta vrata ponujajo storitve. Če je poljubno število elektronskih naslovov usmerjeno na enega uporabnika (npr. vključno z vzdevki), in jih ta sprejme, ter odjemalec teh sporočil ne posreduje samodejno več uporabnikom, je zahtevana licenca za en računalnik. Iste licence ne smete hkrati uporabljati v več kot enem računalniku.
c) Business Edition. Različico Business Edition programske opreme je treba pridobiti za uporabo programske opreme v poštnih strežnikih, poštnih posredovalnikih, poštnih prehodih ali internetnih prehodih.
d) Veljavnost licence. Vaša pravica do uporabe programske opreme je časovno omejena.
e) Programska oprema izvirnega izdelovalca računalniške opreme (OEM) Programska oprema izvirnega izdelovalca računalniške opreme (OEM) bo omejena na računalnik, s katero ste jo pridobili. Programske opreme ni dovoljeno prenesti v drug računalnik.
f) PRESKUSNA RAZLIČICA programske opreme (NFR). Programske opreme, ki je označena kot »Ni za nadaljnjo prodajo«, »NFR« ali »PRESKUSNA RAZLIČICA«, ni mogoče zaračunati in se mora uporabljati le za predstavitev ali preskušanje funkcij programske opreme.
g) Prenehanje veljavnosti licence. Licenca preneha veljati samodejno, ko se konča obdobje, za katero je bila dodeljena. Če kršite katero koli določilo te pogodbe, lahko ponudnik odpove to pogodbo, ne da bi to vplivalo na katero koli pravico ali pravno sredstvo, ki je na voljo ponudniku v takšnih primerih. V primeru preklica licence morate programsko opremo in vse varnostne kopije na svoje stroške takoj izbrisati ali uničiti oziroma jo vrniti družbi ESET ali trgovini, kjer ste kupili programsko opremo.

4. Povezava z internetom. Za pravilno delovanje programske opreme potrebujete povezavo z internetom in morate v rednih intervalih vzpostavljati povezavo s ponudnikovimi strežniki ter strežniki tretjih oseb. Povezava z internetom je nujna za spodaj navedene funkcije programske opreme:
a) Posodobitve programske opreme. Ponudnik lahko občasno izda posodobitve programske opreme (»posodobitve«), vendar jih ni dolžan zagotoviti. Ta funkcija je omogočena v okviru standardnih nastavitev programske opreme in posodobitve so zato nameščene samodejno, razen če ni končni uporabnik onemogočil samodejne namestitve posodobitev.
b) Posredovanje infiltracij in podatkov ponudniku. Programska oprema vključuje funkcije, ki zbirajo vzorce računalniških virusov, drugih podobnih zlonamernih računalniških programov in sumljivih ali spornih datotek, morebitno neželenih ali morebitno nevarnih predmetov, kot so datoteke, URL-ji, paketi IP in ethernetni okvirji (v nadaljevanju »infiltracije«), ki jih nato pošlje ponudniku, vključno s podatki o namestitvi, računalniku in/ali platformi, na kateri je nameščena programska oprema, vendar ne omejeno nanje, ter vključno s podatki o postopkih in funkcijah programske opreme in podatki o napravah in lokalnem omrežju, kot je vrsta, ponudnik, model in/ali ime naprave (v nadaljevanju »podatki«). Podatki in infiltracije lahko vsebujejo podatke (vključno z naključno ali nenamerno pridobljenimi osebnimi podatki) o končnem uporabniku ali drugih uporabnikih računalnika, v katerem je nameščena programska oprema, in datoteke, na katere je vplivala infiltracija, ter povezane metapodatke.
Podatke in infiltracije lahko zbirata naslednji funkciji programske opreme:
i. funkcija sistema za preverjanje ugleda LiveGrid zbiranje in pošiljanje enosmernih razpršitev, povezanih z infiltracijami, ponudniku. To funkcijo je mogoče omogočiti v standardnih nastavitvah programske opreme;
ii. funkcija sistema za povratne informacije LiveGrid vključuje zbiranje in pošiljanje infiltracij s povezanimi metapodatki in podatkov ponudniku. To funkcijo aktivira končni uporabnik med postopkom nameščanja programske opreme.
Ponudnik bo uporabil prejete podatke in infiltracije izključno za analizo in raziskave o infiltracijah, izboljšanje programske opreme in preverjanje pristnosti licence ter bo sprejel ustrezne ukrepe, da zagotovi varnost prejetih infiltracij in podatkov. Z aktiviranjem te funkcije programske opreme se strinjate, da se infiltracije in podatke pošljejo ponudniku ter tudi dodeljujete ponudniku potrebno potrditev, kot je določena z ustreznimi pravnimi predpisi, za obdelavo pridobljenih infiltracij in podatkov. To funkcijo lahko kadar koli deaktivirate.

5. Uporaba pravic končnega uporabnika. Pravice končnega uporabnika morate uporabiti vi osebno ali vaši zaposleni. Programsko opremo lahko uporabite izključno za to, da zavarujete svoje operacije in zaščitite tiste računalniške sisteme, za katere ste pridobili licenco.

6. Omejitev pravic. Ne smete kopirati, posredovati, ekstrahirati komponent ali ustvariti izpeljanih del iz programske opreme. Pri uporabi programske opreme morate upoštevati spodaj navedene omejitve:
(a) Lahko ustvarite eno kopijo programske opreme na nosilcu za trajno shranjevanje podatkov kot arhivsko varnostno kopijo pod pogojem, da arhivske varnostne kopije ne boste namestili v noben računalnik ali je v njem uporabili. S kakršno koli drugo kopijo programske opreme, ki jo naredite, kršite to pogodbo.
(b) Pravic za uporabo programske opreme ali kopij programske opreme ne smete uporabljati, spreminjati, prevajati, reproducirati na kakršen koli način, razen kot je izrecno navedeno v tej pogodbi.
(c) Programske opreme ne smete prodajati, podlicencirati, dajati v zakup ali najem, je posoditi oziroma uporabiti za omogočanje komercialnih storitev.
(d) Ne smete izvajati obratnega inženiringa, povratnega prevajanja ali razstavljati programske opreme ali kakor koli drugače poskušati odkriti izvorno kodo programske opreme, razen do mere, za katero je navedena omejitev izrecno zakonsko prepovedana.
(e) Soglašate, da boste programsko opremo uporabljali na način, ki je v skladu z vsemi veljavnimi zakoni v pristojnosti, kjer jo uporabljate, vključno, vendar ne omejeno na, z veljavnimi omejitvami glede avtorskih pravic in drugih pravic intelektualne lastnine.
(f) Strinjate se, da boste programsko opremo in njene funkcije uporabljali samo tako, da drugim končnim uporabnikom ne boste omejili možnosti dostopa do teh storitev. Ponudnik si pridržuje pravico, da omeji obseg storitev, ki so na voljo posameznim končnim uporabnikom da bi tako lahko omogočil uporabo storitev največjemu možnemu številu končnih uporabnikov. Če ponudnik omeji obseg storitev, tudi povsem onemogoči uporabo katere koli funkcije programske opreme ter izbriše podatke in informacije iz strežnikov ponudnika ali strežnikov tretjih oseb, ki so povezani z določeno funkcijo programske opreme.

7. Avtorske pravice. Programska oprema in vse pravice, vključno z lastninskimi pravicami in pravicami intelektualne lastnine v programski opremi, vendar ne omejeno nanje, so last družbe ESET in/ali njenih izdajateljev licenc. ESET in njegovi izdajatelji licenc so zaščiteni z določili mednarodnih sporazumov in vsemi veljavnimi zakoni države, v kateri se uporablja programska oprema. Struktura, organizacija in koda programske opreme so pomembne poslovne skrivnosti in zaupni podatki družbe ESET in/ali njenih ponudnikov licenc. Programske opreme ne smete kopirati, razen kot je navedeno v členu 6 (a). Vse kopije, ki jih ustvarite skladno s to pogodbo, morajo vsebovati enaka obvestila o avtorskih pravicah, kot so navedena v programski opremi. Če izvajate obratni inženiring za potrebe odkrivanja izvorne kode programske opreme, jo obratno prevajate, razstavljate ali jo poskušate kako drugače odkriti, na način, ki krši določila te pogodbe, soglašate, da bodo vse tako pridobljene informacije samodejno in nepreklicno prenesene na ponudnika in bo ponudnik v celoti postal njihov lastnik, od trenutka nastanka takšnih informacij, kljub pravicam ponudnika v povezavi s kršitvijo te pogodbe.

8. Pridržanje pravic. Ponudnik si s tem pridržuje vse pravice do programske opreme, razen pravic, ki so vam kot končnemu uporabniku programske opreme izrecno dodeljene pod pogoji iz te pogodbe.

9. Več jezikovnih različic, programski izdelek na dveh različnih nosilcih podatkov, več izvodov. Če programska oprema podpira več platform ali jezikov ali če prejmete več izvodov programske opreme, lahko uporabljate le programsko opremo za tisto število računalniških sistemov in tiste različice, za katere ste pridobili licenco. Različic ali izvodov programske opreme, ki jih vi sami ne uporabljate, ne smete prodajati, dajati v najem, dajati v zakup, podlicencirati, posojati ali prenašati na druge osebe.

10. Začetek in prekinitev veljavnosti pogodbe. Ta pogodba velja od datuma, ko ste potrdili, da soglašate s pogoji te pogodbe. To pogodbo lahko kadar koli prekinete, tako da na svoje stroške trajno odstranite, uničite ali vrnete programsko opremo, vse varnostne kopije in vsa pripadajoča gradiva, ki vam jih je posredoval ponudnik ali njegovi poslovni partnerji. Ne glede na način prekinitve te pogodbe, bodo določila iz 7., 8., 11., 13., 20. in 22. člena še naprej veljali za neomejeno obdobje.

11. IZJAVE KONČNEGA UPORABNIKA. KOT KONČNI UPORABNIK SOGLAŠATE, DA JE PROGRAMSKA OPREMA ZAGOTOVLJENA »V TAKŠNEM STANJU, KOT JE«, BREZ KAKRŠNEGA KOLI JAMSTVA, IZRECNEGA ALI NAZNAČENEGA, IN V NAJVEČJI MOGOČI MERI, KI JO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA. NITI PONUDNIK, NJEGOVI PONUDNIKI LICENC ALI LASTNIŠKO POVEZANA PODJETJA, NITI LASTNIKI AVTORSKIH PRAVIC NE DAJEJO NIKAKRŠNIH ZAGOTOVIL ALI JAMSTEV, IZRECNIH ALI NAZNAČENIH, VKLJUČNO Z, A NE OMEJENO NA JAMSTVA GLEDE PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN ALI JAMSTVA, DA PROGRAMSKA OPREMA NE KRŠI NOBENIH PATENTOV, AVTORSKIH PRAVIC, BLAGOVNIH ZNAMK ALI DRUGIH PRAVIC TRETJIH OSEB. PONUDNIK ALI KATERA KOLI DRUGA STRANKA NE DAJE NOBENEGA JAMSTVA, DA BODO FUNKCIJE, KI SO VKLJUČENE V PROGRAMSKO OPREMO, IZPOLNJEVALE VAŠE ZAHTEVE ALI DA BO PROGRAMSKA OPREMA DELOVALA NEPREKINJENO ALI BREZ NAPAK. NASE PREVZAMETE VSO ODGOVORNOST IN TVEGANJE PRI IZBIRI PROGRAMSKE OPREME ZA DOSEGANJE ŽELENIH REZULTATOV TER ZA NAMESTITEV, UPORABO IN REZULTATE, KI JIH BOSTE DOSEGLI S PROGRAMSKO OPREMO.

12. Brez drugih obveznosti. S to pogodbo ponudnik in njegovi ponudniki licenc nimajo nobenih obveznosti, razen tistih, ki so izrecno navedene tukaj.

13. OMEJITEV ODGOVORNOSTI. V NAJVEČJI MOGOČI MERI, KI JO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, PONUDNIK, NJEGOVI ZAPOSLENI ALI PONUDNIKI LICENC V NOBENEM PRIMERU NISO ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO DOBIČKA, PRIHODKA, PRODAJE, PODATKOV ALI ZA STROŠKE, KI SO POSLEDICA NABAVE DODATNIH IZDELKOV ALI STORITEV, ZA POŠKODBO LASTNINE, OSEBNO POŠKODBO, PREKINITEV POSLOVANJA, IZGUBO POSLOVNIH PODATKOV ALI ZA KAKRŠNO KOLI POSEBNO, NEPOSREDNO, POSREDNO, NENAMERNO, GOSPODARSKO, KAZENSKO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, KI JE POVZROČENA NA KATERI KOLI NAČIN, NE GLEDE NA TO, ALI IZHAJA IZ POGODBE, POMANJKLJIVOSTI, MALOMARNOSTI ALI DRUGEGA DEJSTVA, KI JE POVZROČILO NASTANEK ODGOVORNOSTI IN JE POSLEDICA UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE PROGRAMSKE OPREME, TUDI ČE JE BIL PONUDNIK ALI NJEGOVI PONUDNIKI LICENC ALI LASTNIŠKO POVEZANA PODJETJA OBVEŠČEN O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE. NEKATERE DRŽAVE IN PRISTOJNOSTI NE DOVOLJUJEJO IZKLJUČITVE ODGOVORNOSTI PONUDNIKA, VENDAR LAHKO DOVOLJUJEJO OMEJITEV ODGOVORNOSTI, ZATO JE V TAKŠNIH PRIMERIH ODGOVORNOST PONUDNIKA, NJEGOVIH ZAPOSLENIH ALI PONUDNIKOV LICENC ALI LASTNIŠKO POVEZANIH PODJETIJ OMEJENA NA SKUPNI ZNESEK, KI STE GA PLAČALI ZA LICENCO.

14. Nič iz te pogodbe ne vpliva na zakonite pravice katere koli pogodbene stranke, obravnavane kot potrošnik, če bi ta stranka ravnala v nasprotju s to pogodbo.

15. Tehnična podpora. ESET ali tretje osebe, ki jih pooblasti ESET, bodo zagotovile tehnično podporo po lastni presoji, brez kakršnih koli jamstev ali izjav. Pred zagotovitvijo tehnične podpore mora končni uporabnik varnostno kopirati vse obstoječe podatke, programsko opremo in programske pripomočke. ESET in/ali tretje osebe, ki jih pooblasti ESET, ne morejo sprejeti odgovornosti za škodo ali izgubo podatkov, lastnine, programske ali strojne opreme ali izgubo dobička zaradi zagotavljanja tehnične podpore. ESET in/ali tretje osebe, ki jih pooblasti ESET, si pridržujejo pravico do odločitve, da reševanje težave presega obseg tehnične podpore. ESET si pridržuje pravico do zavrnitve, opustitve ali prekinitve zagotavljanja tehnične podpore po lastni presoji.

16. Prenos licence. Programsko opremo lahko prenesete iz enega računalniškega sistema v drugega, razen če je to v nasprotju s pogoji te pogodbe. Če ni v nasprotju s pogoji te pogodbe, lahko končni uporabnik trajno prenese licenco in vse pravice, ki izhajajo iz te pogodbe, na drugega končnega uporabnika le s privolitvijo ponudnika, pod pogojem, da (i) prvi končni uporabnik ne obdrži nobenega izvoda programske opreme; (ii) je prenos pravic neposreden, kar pomeni od prvega končnega uporabnika na novega končnega uporabnika; (iii) novi končni uporabnik prevzame vse pravice in obveznosti, ki so naložene prvemu končnemu uporabniku v skladu s pogoji te pogodbe; (iv) da prvi končni uporabnik novemu končnemu uporabniku posreduje dokumentacijo, s čimer omogoči preverjanje pristnosti programske opreme, kot je določeno v 17. členu.

17. Preverjanje pristnosti programske opreme. Končni uporabnik lahko dokazuje pravico do uporabe programske opreme na enega od spodaj navedenih načinov: (i) s potrdilom o licenci, ki ga je izdal ponudnik ali tretja oseba, ki jo je imenoval ponudnik; (ii) s pisno licenčno pogodbo, če je bila taka pogodba sklenjena; (iii) s predložitvijo e-poštnega sporočila ponudnika, v katerem so navedeni podatki o licenci (uporabniško ime in geslo).

18. Podatki, ki se nanašajo na končnega uporabnika in zaščito pravic. Kot končni uporabnik s tem ponudniku dovoljujete prenos, obdelavo in shranjevanje podatkov, s katerimi vas ponudnik lahko identificira. S tem soglašate, da lahko ponudnik na poljuben način preveri, ali uporabljate programsko opremo skladno z določili te pogodbe. S tem soglašate, da se pri komunikaciji programske opreme z računalniškimi sistemi ponudnika ali njegovih poslovnih partnerjev lahko prenesejo podatki z namenom, da se zagotovi delovanje programske opreme in dovoljenje za uporabo programske opreme ter zavaruje pravice ponudnika. Soglasno s sklepom iz te pogodbe lahko ponudnik ali kateri koli njegov poslovni partner prenese, obdela in shrani bistvene podatke, ki omogočajo vašo identifikacijo za potrebe zaračunavanja in izvajanje te pogodbe ter pošiljanje obvestil in/ali sporočil v vaš računalnik. S tem se strinjate, da boste prejemali obvestila in sporočila v zvezi z izdelkom, vključno z, vendar ne omejeno na trženjske informacije. Pošiljanje lahko kadar koli deaktivirate. Podrobnosti o zasebnosti in varovanju osebnih podatkov so na voljo na povezavi https://www.eset.com/si/zasebnost.

19. Licenciranje za državne organe in Vlado Združenih držav Amerike. Programska oprema bo državnim organom, vključno z Vlado Združenih držav Amerike, posredovana z licenčnimi pravicami in omejitvami, ki so opisane v tej pogodbi.

20. Nadzor izvoza in vnovičnega izvoza. Programska oprema, dokumentacija ali pripadajoče komponente, vključno z informacijami o programski opremi in s pripadajočimi komponentami, so predmet nadzora uvoza in izvoza v skladu s pravnimi predpisi, ki jih lahko izdajo vlade, odgovorne za njihovo izdajanje, v skladu z veljavno zakonodajo, vključno z zakoni, ki veljajo v ZDA. Omejitve vladne uredba o izvozu blaga (Export Administration Regulations) in omejitve za končnega uporabnika, omejitve končne uporabe in omejitve namembnega kraja, ki jih je izdala Vlada ZDA in druge vlade. Soglašate, da boste ravnali povsem v skladu z vsemi veljavnimi uredbami o uvozu in izvozu, ter potrjujete, da odgovarjate za pridobivanje vseh licenc za izvoz, vnovičen izvoz, prenos ali uvoz programske opreme.

21. Obvestila. Vsa obvestila, programsko opremo in dokumentacijo vrnite na naslov: ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovaška.

22. Veljavna zakonodaja. To pogodbo ureja slovaška zakonodaja, skladno s katero se ta pogodba tudi razlaga. Končni uporabnik in ponudnik soglašata, da nasprotujoča določila veljavne zakonodaje in Konvencija Združenih narodov o pogodbah glede mednarodne prodaje blaga ne veljajo. Izrecno soglašate, da se vsi spori ali zahteve, ki izhajajo iz te pogodbe glede ponudnika ali kakršen koli spor ali katere koli zahteve, ki se nanašajo na uporabo programske opreme, rešujejo na okrožnem sodišču v Bratislavi, I, in izrecno soglašate s pristojnostjo za odločanje navedenega sodišča.

23. Splošna določila. Če je katero koli določilo te pogodbe neveljavno ali neizvršljivo, to ne vpliva na veljavnost drugih določil te pogodbe, ki ostanejo veljavna in izvršljiva v skladu s pogoji, določenimi tukaj. Ta pogodba se lahko spremeni le v pisni obliki s podpisom pooblaščenega predstavnika ponudnika ali osebe, ki je izrecno pooblaščena za to pod pogoji pooblastila.
To je celotna pogodba med ponudnikom in vami, ki se nanaša na programsko opremo, ter v celoti nadomesti vse predhodne pravice, razprave, zaveze, komunikacije ali oglase, povezane s programsko opremo.