Brezplačni preizkus

Ali ste obstoječa stranka?

Pustite nam svoje kontaktne podatke, da vam lahko ponudimo brezplačno poskusno licenco in ponudimo prilagojeno ponudbo, prilagojeno potrebam vašega podjetja. Brez obveznosti.

  • Avtomatsko ocenjevanje ogroženosti v kombinaciji s svetovnimi varnostnimi raziskovalci v 13 globalnih raziskovalnih in razvojnih centrih
  • Lokalna in zanesljiva podpora po vsem svetu v vašem jeziku
  • Odtis svetlobnega signala zagotavlja izredno nizek vpliv na zmogljivost naprave
  • Večplastna tehnologija zagotavlja najboljše stopnje odkrivanja in minimalne napake

Contact sales

Are you an existing customer? Renew

Please leave us your contact details so we can deliver a personalized offer tailored to your company's needs. No commitment.

  • Automated threat evaluation combined with world-class security researchers in 13 global R&D centers
  • 24/7 local and reliable support round the globe in your language
  • Signature light footprint guarantees extremely low impact on device performance
  • Multilayered technology assures best detection rates and minimal false positives

Contact sales

Are you an existing customer? Renew

Please leave us your contact details so we can deliver a personalized offer tailored to your company's needs. No commitment.

protected by ESET since 2011
license prolonged 3x, enlarged 2x

protected by ESET since 2016
more than 4,000 mailboxes

Canon logo

protected by ESET since 2016
more than 14,000 endpoints

T-com logo

ISP security partner since 2008
2 milion customer base