Ďakujeme za Vašu registráciu.

Z dôvodu obmedzenej kapacity Vašu účasť potvrdíme do 5 pracovných dní.