Bezpečnostný audit banner

ESET Vulnerability Assessment

Monitorovanie bezpečnostnej situácie

Prečo vyhľadávať zraniteľnosti?

  • Prevencia pred bezpečnostnými incidentmi
  • Včasná identifikácia bezpečnostných chýb v systémoch
  • Sledovanie vývoja stavu bezpečnosti
  • Optimalizácia nákladov na implementáciu bezpečnostných opatrení

Prečo ESET?

Špecialisti na informačnú bezpečnosť 
Náš tím má viac než 10 rokov skúseností na trhu a podporu najväčšej slovenskej IT security firmy.

Referencie a prípadové štúdie
Prečítajte si referencie a prípadové štúdie o implementácii služieb ESET Services. Viac informácií ›

ESET Vulnerability Assessment

Každý mesiac vznikajú tisícky nových zraniteľností, ktoré ohrozujú podnikanie vašej firmy. Tím špecialistov ESET za vás sleduje bezpečnostnú situáciu a ponúka vám možnosť získať cenné informácie o zraniteľnostiach vašich systémov skôr, ako to spraví niekto za vás, aby ste mohli včas prijať potrebné opatrenia a zabránili tak potenciálnym narušeniam a infiltráciám do vášho informačného prostredia.

ESET Vulnerability Assessment (EVA) je internetová služba, ktorá vyhľadáva zraniteľnosti systémov, zariadení a aplikácií prístupných z Internetu. EVA používa neinvazívne techniky, ktoré neohrozujú chod ani prevádzku systémov. Testovanie je možné vykonávať jednorazovo alebo periodicky. Výsledkom testu je správa o stave zraniteľnosti, ktorá obsahuje popis jednotlivých zistení, ohodnotenie závažnosti a návody na odstránenie zistených nedostatkov a opravu bezpečnostných chýb. Vyhľadávanie a správa zraniteľností je dôležitá súčasť riadenia informačnej bezpečnosti a výstupy sa využívajú pri ďalších činnostiach, ako sú analýza rizík, zisťovanie efektívnosti IT procesov a bezpečnostný audit.

 

Ponúkané služby

  • EVA Free – bezplatná služba na vykonanie jednorazových testov 
  • EVA PRO – služba na systematickú správu zraniteľností