Školenia

Vzdelávanie a šírenie povedomia o informačnej bezpečnosti

Prečo vykonávať bezpečnostné školenia?

 • Ochrana informačných aktív
 • Zníženie počtu incidentov
 • Minimalizácia strát
 • Budovanie bezpečnostného povedomia
 • Zvyšovanie efektivity opatrení

Prečo ESET?

Špecialisti na informačnú bezpečnosť 
Náš tím má viac než 10 rokov skúseností na trhu a podporu najväčšej slovenskej IT security firmy.

Referencie
Vzdelávanie zamestnancov Slovenskej sporiteľne pre zvýšenie bezpečnostného povedomia.
Viac referencií ›

Slovenská sporiteľňa logo

Vzdelávanie v oblasti informačnej bezpečnosti od ESET Services

Odovzdáme vám naše skúsenosti a pripravíme pre vás na mieru šité školenia v oblasti informačnej bezpečnosti. Cieľom školení je vzdelávať a oboznamovať vašich zamestnancov s bezpečnostnými rizikami, vnútornými predpismi a dobrou praxou pri používaní IT prostriedkov a narábaní s informáciami.

Náplň a rozsah školení stanovujeme na základe konkrétnych potrieb a požiadaviek zákazníka. Predmetom školení môžu byť nasledujúce oblasti:

 • Vnútorné predpisy
 • Fyzická bezpečnosť
 • Ochrana IT prostriedkov (počítače, telefóny, ...)
 • Používanie hesiel
 • Bezdrôtové siete
 • Prenosné médiá
 • Internetové služby (e-mail, web, sociálne siete, ...)
 • Škodlivý kód a jeho šírenie
 • Zvládanie bezpečnostných incidentov
 • Narábanie s citlivými informáciami
 • Autorské práva a IT
 • Ochrana osobných údajov
 • Legislatívne požiadavky
 • ...

Formy vzdelávania

 • Prednášky
 • e-Learning


Ponúkané služby

 • Návrh a príprava vzdelávacieho programu
 • Príprava a realizácia školení