Vyhľadávanie hrozieb, pomoc s XDR a neustála podpora

Získajte nepretržitú podporu. Spoločnosť ESET spolupracuje s vaším tímom na vypracovaní plánu reakcie a nápravy, ktorý zosúlaďuje obchodné a bezpečnostné potreby vašej firmy. Špičkoví odborníci ESET sú vám neustále k dispozícii s cieľom vyriešiť vaše potreby a otázky týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti.

Tento balík je navrhnutý tak, aby dopĺňal naše riešenie ESET Inspect v rámci platformy ESET PROTECT, ktoré zaisťuje rozšírenú detekciu a reakciu (XDR). Spája výhody podrobného prehľadu, ktorý ponúka ESET Inspect, so znalosťami a skúsenosťami špičkových odborníkov v odvetví s cieľom zabezpečiť lepšiu detekciu, vyhľadávanie hrozieb, vyšetrovanie incidentov a cielené kroky na odstránenie hrozieb.

Ideálne sa hodí pre organizácie, ktoré majú zdroje na internú správu XDR, ale chcú zabezpečiť, aby bol pre ne produkt optimalizovaný.