Preskúmajte, identifikujte a vyriešte hrozby cielené na koncové zariadenia

ESET DETECTION AND RESPONSE ESSENTIAL

Obávate sa ransomvéru, zero‑day hrozieb či e‑mailových útokov? Vďaka prístupu spoločnosti ESET dokážete ochrániť svoju organizáciu a získať podporu, ktorú váš bezpečnostný tím potrebuje.

Služba ESET Detection and Response Essential tvorí spolu s bezpečnostnými produktmi ESET pre koncové zariadenia komplexné riešenie, ktoré zaistí proaktívnu ochranu, prevenciu pred útokmi a reakciu na ne. Váš tím zameraný na IT bezpečnosť má vďaka tejto službe k dispozícii neustálu podporu odborníkov spoločnosti ESET, ktorí sú pripravení pomôcť v prípade akýchkoľvek vážnych bezpečnostných problémov. Táto služba pokrýva všetko od základného preskúmania malvéru cez vyšetrenie incidentov a reakciu na ne až po digitálnu forenznú analýzu.