Riešenie ESET Endpoint Security získalo uznanie od analytikov aj zákazníkov

ESET je podľa správy Gartner Peer Insights "Voice of the Customer" voľbou zákazníkov za rok 2019


Obrázok 1: Gartner Peer Insights „Voice of the Customer“ – voľba zákazníkov v kategórii platforiem ochrany koncových zariadení

ESET recognized as Customers Choice on Gartner - Voice of customer rating
Zdroj: Gartner (december 2019)

 

Platforma Gartner Peer Insights každoročne udeľuje dodávateľom s najlepším hodnotením od zákazníkov ocenenie Customers’ Choice (Voľba zákazníkov).

ESET so svojím riešením ESET Endpoint Security patrí medzi siedmich dodávateľov, ktorí toto ocenenie získali za rok 2019. Naše riešenie si zaslúžilo uznanie za jednoduchú implementáciu, spoľahlivosť, rýchlosť reakcie dodávateľa a kvalitu technickej podpory.

Úplná správa „Voice of the Customer“ (Hlas zákazníka) ponúka súhrn recenzií a hodnotení dodávateľov, postrehov od partnerov a získaných poznatkov. Je užitočná pre všetkých, ktorí práve zvažujú kúpu platformy na ochranu koncových zariadení.


Gartner, Gartner Peer Insights „Voice of the Customer“: Endpoint Protection Platforms, partnerskí prispievatelia, 10. december 2019

Spoločnosť Gartner nepodporuje ani nepropaguje žiadneho výrobcu, produkt ani službu, ktorú uvádza vo svojich výskumných publikáciách, a ani používateľom technológií neodporúča, aby si vyberali výrobcov s najvyšším hodnotením či iným označením. Tieto výskumné publikácie pozostávajú z názorov výskumnej organizácie Gartner a nemali by byť interpretované ako tvrdenia faktu. Spoločnosť Gartner neposkytuje v súvislosti s týmto výskumom žiadne záruky, explicitné ani implicitné, vrátane záruky obchodovateľnosti či vhodnosti na konkrétny účel.

Odznak GARTNER PEER INSIGHTS CUSTOMERS’ CHOICE je ochranná a servisná známka spoločnosti Gartner, Inc., a/alebo jej pridružených spoločností a na tejto stránke sa používa s jej súhlasom. Všetky práva vyhradené. Hodnotenie Gartner Peer Insights Customers’ Choice vychádza zo subjektívnych názorov, hodnotení a údajov od jednotlivých koncových používateľov, ktoré sa uplatňujú na základe zdokumentovanej metodológie; nereprezentuje ani nepredstavuje názory spoločnosti Gartner ani jej pridružených spoločností.

Tento graf publikovala spoločnosť Gartner, Inc., ako súčasť rozsiahlejšieho výskumného dokumentu a mal by sa hodnotiť v kontexte celého dokumentu. Dokument spoločnosti Gartner vám poskytne ESET na požiadanie.
GARTNER je registrovaná ochranná a servisná známka spoločnosti Gartner, Inc., a/alebo jej pridružených spoločností v USA a iných krajinách a na tejto stránke sa používa s jej súhlasom. Všetky práva vyhradené.

Správa spoločnosti Gartner

ESET is one of the 2019 Customers’ Choices on Gartner Peer Insights “Voice of the Customer”